Gemeente

Gepubliceerd op 30 augustus 2019

Wijkaanpak Hart van Zuid in beeld: presentatie op 5 september

Wat is er nodig om Wijchen-Zuid, met zo’n 7000 inwoners, de komende dertig jaar een fijne woon- en leefomgeving te laten blijven? Een plek waar inwoners elkaar graag ontmoeten, naar school gaan en hun zorg dichtbij krijgen? Op donderdag 5 september presenteren de samenwerkende partijen tijdens de openbare informatiebijeenkomst voor de raad de routekaart ‘Toekomst Hart van Zuid’ met een aanpak voor deze ambitie.

Afgelopen jaar hebben 800 huishoudens in Wijchen-Zuid meegedaan aan een wijk-brede enquête. De resultaten hiervan tonen aan dat toekomstbestendigheid van de wijk in het gedrang is. Dit willen wij voorkomen door nu met een wijkaanpak te starten.

Vijf opgaven
Het doel is Wijchen-Zuid gereed te maken voor de toekomst. De samenwerkende partijen presenteren de routekaart ‘Toekomst Hart van Zuid’ met daarin vijf opgaven die bijdragen aan deze ambitie. Met de ideeën en acties uit de routekaart geven we een impuls aan het voorzieningenhart (1), de sociale leefbaarheid (2), de woon- (3) en leefomgeving (4) en duurzaamheid (5).

Veel reacties
Wethouder Geert Gerrits: “We hebben een stevige stap gezet met Hart van Zuid. Het wijkonderzoek, de enquête in 2018 en vele gesprekken met zowel inwoners als professionele partijen gaven duidelijk richting aan de opgaven voor de toekomst van Wijchen-Zuid. Het belangrijkste is dat we samen met inwoners en betrokken partijen deze uitdaging aangaan. Alleen dan komen we tot resultaten die er echt toe doen voor Wijchen-Zuid.”

  Gezamenlijk project
Hart van Zuid is een gezamenlijk project van inwoners, Samenwerkingsstichting Kans & Kleur, Wijkverenigingscentrum Wijchen Zuid, Ondernemersvereniging en winkelcentrum Zuiderpoort, Hazenberg Vastgoed, Woningcorporatie Talis, kinderopvang De Eerste Stap, ZZG Zorggroep, MeerVoormekaar en de gemeente Wijchen.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners