Gemeente

Gepubliceerd op 29 november 2019

Wijchen-Zuid wordt Wijk van de Toekomst

Dubbele subsidie toegekend voor Hart van Zuid 

Hoe zorg je ervoor dat het in Wijchen-Zuid over tien of twintig jaar nog steeds fijn wonen is? Dat is de vraag die centraal staat bij het project ‘Hart van Zuid’, een samenwerkingsverband van betrokken inwoners en partijen.

Provincie Gelderland heeft twee subsidies toegekend vanuit de programma’s ‘Wijk van de Toekomst’ en ‘SteenGoed Benutten’. Dat is een opsteker voor de gemeente Wijchen, die in deze subsidies erkenning ziet voor de ingeslagen weg.

Een impuls voor het voorzieningenhart
Om Wijchen-Zuid klaar te maken voor de toekomst, is door de samenwerkende partijen enige tijd geleden een routekaart ontwikkeld. Eén van de vijf opgaven is het geven van een impuls aan het voorzieningenhart, dat vitaler en bruisender mag worden. Dat is van groot belang. Niet alleen vanwege de voorzieningen zelf, maar ook vanwege de functie als ontmoetingsplek voor buurtbewoners. De subsidie vanuit SteenGoed Benutten wordt gebruikt voor het uit-voeren van een haalbaarheidsonderzoek. De gebiedsvisie wordt naar verwachting voor de zomer aan de raad gepresenteerd.

Stappen naar duurzame energie
De provincie Gelderland heeft deze week besloten om Wijchen-Zuid op te nemen in het programma ‘Wijk van de Toekomst’. Het ontwikkelingsprogramma ‘Wijk van de Toekomst’ is gericht op de energietransitie en ondersteunt gemeenten met kennis en middelen. Binnen het project Hart van Zuid is verduurzaming van de wijk één van de vijf opgaven. Komende tijd zal daarom samen met inwoners en betrokken partijen worden gekeken naar wat de meest passende aanpak is voor de energietransitie in deze wijk. In lijn met het rijksbeleid moeten alle woningen uiteindelijk worden afgekoppeld van het aardgas. Tegelijkertijd wordt er daarbij gezocht naar nieuwe vormen van warmtevoorziening. Hart van Zuid kan met het programma Wijk van de Toekomst een vliegwiel worden voor de energietransitie in de gemeente Wijchen.

  Kracht door verbinding
Wethouder Geert Gerrits is enthousiast: “We zijn erg blij met deze betrokkenheid van de provincie. Het is een stevige en belangrijke steun in de rug voor het project Hart van Zuid. De kracht zit erin dat je opgaves verbindt. Dat vergroot de kans op succes. Het belang van de inwoners staat steeds voorop. Elke stap moet iets bijdragen aan de leef- en woonkwaliteit van de wijk en zal haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor succes.”

Tags: , , , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners