Politiek

Gepubliceerd op 23 februari 2021

Wijchen Lokaal dient amendement in: Wijchen en Druten ieder voor zichzelf

Stand van zaken implementatie Omgevingswet: “Verwijzingen harmonisatie verwijderen”

Arnold van Kuppeveld dient namens de fractie van Wijchen Lokaal amendement in:

 • Beslispunt toevoegen:
  De verwijzingen naar de harmonisatie van werkprocessen, systemen en regelgeving tussen Druten en Wijchen verwijderen.
 • De tekst
  2) Geharmoniseerde werkprocessen en systemen per 1 januari 2022.
  veranderen in:
  2) Afgestemde werkprocessen en systemen per 1 januari 2022.
 • De tekst in de paragraaf Ambitie invoering Omgevingswet te veranderen:
  De volgende regel in ambitieniveau 2 “Geharmoniseerde werkprocessen en systemen per 1 januari 2022”:
 • Met de invoering worden alle werkprocessen, systemen en regels voor vergunningen tussen Druten en Wijchen geharmoniseerd en aangepast op de Omgevingswet.

veranderen in:

 • Met de invoering worden alle werkprocessen, systemen en regels aangepast op de Omgevingswet.
 • De tekst in de paragraaf “Aanpassen legesverordening”
 • Veranderende regelgeving en werkprocessen leiden ook tot gewijzigde leges. Tevens moet er harmonisatie plaatsvinden tussen Druten en Wijchen. Eerst worden de werkprocessen verder uitgewerkt en stemmen we af de regio. Daarna ontvangt uw raad een voorstel voor wijziging van de leges onder de uitvoering van de Omgevingswet.

veranderen in:

 • Veranderende regelgeving en werkprocessen leiden ook tot gewijzigde leges. Eerst worden de werkprocessen verder uitgewerkt en stemmen we af met de regio. Daarna ontvangt uw raad een voorstel voor wijziging van de leges onder de uitvoering van de Omgevingswet.

Toelichting
Naar aanleiding van een raadsbesluit heeft er geen fusie tussen Wijchen en Druten plaats gevonden doordat de inwoners zich met zeer grote meerderheid hebben uitgesproken tegen deze fusie. Als gevolg moeten alle verwijzingen, die op een fusie lijken, zoals de bewoording harmonisatie verwijderd worden. Doen we dit niet dan negeren we de wil van de inwoners van Wijchen, die we omarmd hebben met een raadsbesluit tegen de fusie. We kunnen wel streven naar optimalisatie, maar wel met uitganspunt optimalisatie van de Wijchense situatie. Een harmonisatie van de gemeente Wijchen met de gemeente Druten is daarom geen ambitieniveau, maar een optimalisatiemogelijkheid, zoals we die ook zoeken met de regio.

Tags: , , , ,
Naar boven ↑ • Partners