Zorg

Gepubliceerd op 7 februari 2020

Wijchen grijpt in om goede zorg in toekomst te behouden 

Net als elders in het land, heeft ook gemeente Wijchen te maken met een flinke stijging van de zorgkosten. Vooral op het gebied van jeugdzorg en Wmo zorgt dit voor fors oplopende tekorten.

De gemeente wil dat inwoners ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op goede en betaalbare zorg. Daarom stellen burgemeester en wethouders een aantal bezuinigingsmaatregelen voor. Dit moet leiden tot een kostenbeperking van € 1,7 miljoen.

“Eerlijk is eerlijk, het gaat om maatregelen waar inwoners zeker wat van gaan merken”, aldus zorgwethouder Titus Burgers. “Maar niets doen is voor ons geen optie. Hoe langer we wachten met ingrijpen, hoe groter de tekorten worden. Dat maakt de zorg in onze gemeente op den duur onbetaalbaar.”

College stelt verschillende maatregelen voor
Waar tot nu toe vaak snel gekozen werd voor specialistische zorg, wil de gemeente voortaan samen met inwoners ook kijken naar vrij toegankelijke zorg. Deze zorg kunnen inwoners zelf inschakelen, zonder tussenkomst van het sociaal wijkteam. Te denken valt aan opvoedondersteuning, gespreksgroepen voor mensen met verworven hersenletsel of bijvoorbeeld het echtscheidingsloket. “Specialistische zorg, vaak individueel maatwerk, blijft natuurlijk beschikbaar voor mensen die het nodig hebben” stelt Titus Burgers. “Maar we willen inwoners graag helpen om oplossingen te zoeken in hun eigen netwerk en het vrij toegankelijke aanbod. Dat maakt mensen minder afhankelijk dan wanneer ze gebruik maken van specialistische zorg. En het stimuleert dat mensen met elkaar tot oplossingen komen. Bij specialistische zorg zullen inwoners dus merken dat we vaker nee moeten verkopen. Maar er zijn gelukkig mooie alternatieven. Gezinnen voor gezinnen, opgezet door beide welzijnsinstellingen in Wijchen, is daar zo’n voorbeeld van.”

Nieuwe afspraken met zorgaanbieders
Zo voert de gemeente budgetplafonds in. Hiermee krijgt elke zorgaanbieder een maximaal te besteden bedrag per jaar. Als dit op is, kan de aanbieder tijdelijk geen zorg leveren aan nieuwe inwoners. Het college van B&W realiseert zich dat hierdoor wachtlijsten kunnen ontstaan. “Ook hier geldt dat in urgente situaties altijd directe hulp wordt geleverd”, geeft de wethouder aan. “Waar mogelijk zullen mensen echter soms wat langer moeten wachten op ondersteuning.” De gemeente vraagt zorgaanbieders een actieve rol te spelen bij het verminderen van de kosten. Bijvoorbeeld door meer groepsgerichte in plaats van individuele zorg aan te bieden.

De raad heeft het laatste woord
Gisteravond is de raad tijdens een informatieavond bijgepraat over het voorstel van burgemeester en wethouders. Op dinsdag 11 februari buigt de raadscommissie zich over dit onderwerp. Tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 13 februari besluiten de raadsleden of zij kunnen instemmen met de voorgestelde maatregelen.

Tags: , , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners