Coronavirus

Gepubliceerd op 4 mei 2021

VVD Wijchen: “Vaccinatiebereidheid tegen corona laag onder bepaalde bevolkingsgroepen”

Schriftelijke vraag van Roel Boumans van de Wijchense VVD, ingediend 3-05-2021. Aanleiding: 

“In de media verschijnen berichten dat de vaccinatiebereidheid onder bepaalde bevolkingsgroepen laag is, zoals bij immigranten en personen met laaggeletterdheid of een laag inkomen. Huisartsen maken zich hier zorgen over. Het is daarom van groot belang dat er een gerichte, begrijpelijke en toegankelijke informatievoorziening is over de voor- en nadelen van vaccinaties tegen het coronavirus. Dit in het bijzonder voor bevolkingsgroepen waarvan bekend is dat overheidsinformatie hen moeilijk bereikt. De laatste drie raadsbrieven van het college over de coronacrisis bieden geen informatie over de vaccinatiebereidheid.”

Daarom heeft de VVD de volgende vragen: 
1. Is het college bekend met deze berichten?
2. Heeft het college contact met Wijchense huisartsen over de vaccinatiebereidheid onder de Wijchense inwoners?
3. Wat kan het college zeggen over de vaccinatiebereidheid onder de Wijchense bevolking en in het bijzonder de meer kwetsbare groepen?
4. Is het college bereid om samen met huisartsen te bekijken hoe er maatwerk ingezet kan worden om iedereen goed te informeren?
5. Wat gaat het college doen om de kwetsbare bevolkingsgroepen zo goed mogelijk te informeren over de vaccinaties?
6. Kan het college informatie over de vaccinatiebereidheid toevoegen aan de raadsbrieven?

 

Tags: , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners