Gemeente

Gepubliceerd op 15 december 2020

Verdwijnt de extra inzet van buurtnetwerker na een jaar uit Alverna?

  Buurtnetwerker van MeerVoormekaar op Alverna is Frank Thijssen. “Het belang van de buurtnetwerker wordt onderbelicht als je alleen maar naar het geld kijkt.” vertelt de 46-jarige Frank in zijn kantoor in ’t Mozaïek. De kosten van zijn werkzaamheden als buurtnetwerker op Alverna zijn €36.000,-.

  Politiek Wijchen is van plan om hier niet meer door te gaan. Dat houdt in dat alle netwerken en projecten die hij opgebouwd heeft met inwoners volledig verdwijnen. Frank: “In februari 2019 ben ik gestart op Alverna. En ik durf best wel te zeggen dat we veel gerealiseerd hebben. Helaas zorgde Corona voor wat vertraging. Er is nu o.a. meer onderling contact gekomen door de Buurtbarbecue. Ook heeft zorginstelling Lucifer door “De Bruggebouwers” beter contact met het dorp Alverna. Tevens heb ik daar een boodschappendienst opgezet. Een van mijn taken was ook het ‘“van deur tot deur gaan’ om zo signalen op te halen voor mensen die een steuntje kunnen gebruiken. Deze breng ik dan in contact met buurtbewoners. Maar ik doe nog veel meer.”
Om aan te geven wat Frank zoal meer doet, hebben we een kort gesprek met de voorzitter van de Dorpsraad Alverna Remy Arends. Hij laat weten: “Wij hebben 7 jaar een sluimerende Leefbaarheidsgroep, nu Dorpsraad, gehad in Alverna. Wij zijn nu echter beter bezig mede door Frank! Zo heeft hij de “Burendag” & “Het Rosarium” (de rozentuin) opgezet. We konden dat goed samen organiseren. Daarnaast is er het lopende project “Dementie Vriendelijk Alverna” en is er het bewonersinitiatief “Skatebaan Alverna”. Tot slot is er het Project ‘Kerstgroet Enquête’. Hier gaan we zoeken naar wat leeft qua saamhorigheid in Alverna. Ik heb de samenwerking met Frank als zeer plezierig en noodzakelijk ervaren. Als Dorpsraad hebben we tenslotte nog veel steun nodig.”

  Cynthia Spence is de initiatiefnemer van de Skatebaan Alverna. Ook een project waar Thijssen bij betrokken is. Cynthia laat weten: “We praten hier over jongeren van 6 tot 16 jaar die op Alverna een skatebaan willen. Deze doelgroep moeten en willen we behouden voor Alverna. Frank heeft hiervoor locatieonderzoek gedaan en met de Dorpsraad en de Gemeente onderhandeld. Nu is is er deels een financieel akkoord met de gemeente en wachten we nog op provinciale steun. We hopen in 2021 te kunnen gaan bouwen. Dat was zonder de steun van Frank nooit zover gekomen!”

U ziet wel: Frank Thijssen heeft veel voor Alverna betekend in zijn rol als buurtnetwerker. Het zou zonde zijn om zijn opgebouwde netwerk op Alverna te laten verdwijnen. Want op dit moment kiest B&W voor opheffen van deze functie. Wellicht is een prima tussenoplossing mogelijk, zodat de opgedane kennis en verbindingen niet verloren gaan. Het zou ons inziens perfect zijn als de huidige buurtnetwerker Frank Thijssen tijd en budget wordt gegund om op zoek te gaan naar, zoals in Bergharen, Hernen en Leur, een dorpsondersteuner. Hierdoor zou het vorig jaar geïnventariseerde budget niet verloren gaan. Het woord is aan de politiek op donderdag 17 december.

Tags: , , , , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners