Gemeente

Gepubliceerd op 27 maart 2014

Vastgesteld bestemmingsplan en reactieve aanwijzing provincie Sporthal Schaarweide

Het bestemmingsplan “Sporthal Schaarweide” is op 6 februari 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan voorziet in de bouw van een sporthal op het sportpark Schaarweide tussen Stompendijk en Sportlaantje tussen de kernen Bergharen en Hernen. Op 11 maart 2014 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een zogenaamde reactieve aanwijzing gegeven. Met een reactieve aanwijzing kan de provincie onderdelen van een bestemmingsplan of een geheel bestemmingsplan niet in werking laten treden. Voor de onderdelen van het bestemmingsplan, waar een reactieve aanwijzing op is gegeven, blijven de ‘oude’ bestemmingsplannen van toepassing. De reactieve aanwijzing beslaat het gehele bestemmingsplan “Sporthal Schaarweide”. Dit betekent dat het bestemmingsplan “Buitengebied“ (2011) van toepassing blijft en dat het bestemmingsplan “Sporthal Schaarweide” niet in werking treedt. De reactieve aanwijzing en het bestemmingsplan zijn vanaf 27 maart 2014 iedere werkdag bij voorkeur op afspraak in te zien bij de consulenten van de balie Bouwen en Leefomgeving in het gemeentekantoor. Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.RA9925.Wijchensporthal-vst1.

 

Tegen de reactieve aanwijzing kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. De termijn voor indiening van een beroepschrift tegen het aanwijzingsbesluit vangt aan op 27 maart 2014 en bedraagt 6 weken. Hebt u er als belanghebbende veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt? Dan kunt een voorlopige voorziening vragen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet u indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

schaarweide

Tags:
Naar boven ↑  • Partners