School

Gepubliceerd op 20 november 2020

Uitstel start Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) Wijchen

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur heeft in overleg met Kinderopvang De eerste Stap en de initiatief nemende ouders besloten het Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) dat zij samen oprichten, een jaar later te openen. 

De afgelopen maanden is er op de achtergrond hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de opening van het LOC. Het concept is uitgewerkt en samen met de gemeente zijn er grote stappen gezet voor de huisvesting. De coronacrisis zorgt er echter ook voor dat een aantal ontwikkelingen veel trager verliepen dan gepland. Daar komt nu bij dat de financiën bij Kans & Kleur eerst op orde moeten worden gebrachtDe start staat nu gepland op 1 augustus 2022.

Goede start van het LOC is belangrijk
“Het is teleurstellend dat we dit besluit moeten nemen, zo zegt Ingrid Nelissen, bestuurder van Kans & Kleur. Zij staat volledig achter het nieuwe concept en kijkt uit naar de start van het LOC: “Het is belangrijk dat het LOC goed kan starten en ook in de voorbereiding de aandacht krijgt die het verdient. Dat is nu niet mogelijk en daar moeten we realistisch over zijn. Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is nu bezig met het terugdringen van de financiële tekorten. Daar moeten we de komende maanden voorrang aan geven.”

Leer- en Ontwikkelcentrum
De werkgroep LOC, gevormd door Kans & Kleur, Kinderopvang De eerste stap en de initiatiefgroep van ouders, die de start van het Leer- en Ontwikkelcentrum voorbereidt, gaat verder met de ontwikkeling van het LOC. Zodra de locatie definitief is, zal de naam van het LOC bekend gemaakt worden. De komende maanden zal worden gewerkt aan de praktische uitvoering van het concept, het informeren van geïnteresseerde ouders en de inrichting van het pand.

In het nieuwe leer- en ontwikkelcentrum zijn onderwijs en opvang geïntegreerd. Kinderen volgen gedurende de dag een flexibel rooster waarin onderwijs en opvang elkaar gedurende de dag afwisselen en niet voor alle kinderen hetzelfde zijn.

Het concept van dit leer- en ontwikkelcentrum heeft vijf pijlers:  
– ieder kind heeft een individueel ontwikkelingsplan;
– het centrum is een minisamenleving;
– onderwijs en opvang zijn geïntegreerd;
– het centrum maakt gebruik van bewezen methoden;
– het centrum maakt gebruik van technologische hulpmiddelen.

Tags: , , , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners