Duurzaamheid

Gepubliceerd op 21 augustus 2019

Twee nieuwe zonneprojecten in Wijchen: deelnamekansen burgers

De gemeente Wijchen heeft besloten om twee gemeentelijke gebouwen, sporthal ‘t Achterom in de wijk Homberg en multifunctionele accommodatie De Suikerberg in de wijk Woezik, van zonnepanelen te voorzien. Zij heeft daartoe Energiecoöperatie Leur e.o. (ECL) gevraagd om de uitvoering van dit project op zich te nemen. ECL wil daartoe, op de voor haar gebruikelijke wijze, zoveel mogelijk burgers bij de realisatie betrekken. Kunnen bijdragen aan duurzame energie-opwekking met ook nog eens een aantrekkelijk rendement staat centraal.
Nadere informatie zal gegeven worden tijdens een informatiebijeenkomst woensdagavond 11 september in wijkcentrum ‘t Achterom
De gemeente Wijchen heeft als ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Onderdeel van deze ambitie is de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Met de geplande zonneprojecten zullen de beide locaties bijna tweemaal zoveel elektrische energie opwekken als wat zij zelf gebruiken.
ECL bestaat sinds 2015 en heeft als doelstelling  het leveren van een bijdrage aan de transitie naar duurzaam energiegebruik. In de afgelopen jaren heeft ECL drie zonneprojecten gerealiseerd, te weten bij zorgboerderij De Hagert (200 panelen) en op de daken van respectievelijk cultureel centrum ‘t Mozaïek (364 panelen) en van Sportcentrum Arcus (1076 panelen). Daarnaast biedt ECL een duurzaamheidsproject aan basisscholen aan en organiseert zij informatiebijeenkomsten over duurzaamheidsonderwerpen.
Het nieuwe project omvat in totaal ca 1000 panelen, met een geschat investeringsbedrag van ca € 240.000,- . De provincie subsidieert zulke projecten voor 20% mits minimaal 50 particulieren deelnemen.
Het benodigde bedrag wil ECL bij elkaar krijgen door burgers de gelegenheid te geven om ‘zonnestroomdelen’, ter waarde van € 300,- per stuk te kopen, die 15 jaar lang een goed rendement opleveren (verwachting 5 á 7 %). Bij de definitieve toekenning van de stroomdelen hanteert ECL een systematiek waarbij zoveel mogelijk burgers deel kunnen nemen. Deze aanpak biedt iedereen de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan duurzame energie-opwekking, ook als dat niet op het eigen dak kan. Het verwachte financiële rendement is gezien de huidige lage spaarrente natuurlijk ook heel aantrekkelijk.
Op woensdag 11 september a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) is er een informatiebijeenkomst in wijkcentrum ‘t Achterom, waarbij alle aspecten nader worden toegelicht. De entree is gratis en iedereen is welkom. Kort daarna wordt de inschrijving voor het project geopend en kan bij voldoende deelname de realisatie van beide zonnedaken in gang worden gezet. Aanmelding voor de avond is niet verplicht, maar wél fijn in verband met de organisatie en kan via een mailtje naar informatieavond@energiecooperatieleur.nl, met opgave van het aantal deelnemers.
Het adres van het wijkcentrum is Homberg 25-35, Wijchen.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners