School

Gepubliceerd op 3 november 2020

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur neemt maatregelen om financiële positie te verbeteren

In de afgelopen maand is duidelijk geworden dat de uitgaven bij Kans & Kleur fors hoger zijn dan de inkomsten: “Door onze financiële reserves loopt de continuïteit geen gevaar. We kunnen ook aan al onze betalingsverplichtingen voldoen. Maar met het oog op de toekomst is het helaas noodzakelijk om maatregelen te nemen zodat Kans & Kleur financieel gezond blijft waarbij de onderwijskwaliteit natuurlijk gewaarborgd is.

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente Wijchen. De analyse van de situatie laat zien dat de leerlingenaantallen sterker teruglopen dan eerder werd verwacht. Het personeelsbestand en daarmee de personeelskosten zijn ook meer gestegen dan begroot. In 2019 hadden we een aantal incidentele financiële meevallers waardoor het verlies  beperkt bleef. Dit verlies konden we opvangen door een beroep te doen op onze financiële reserves. Het te verwachten forse verlies over 2020 kunnen we nog opvangen, maar dat kunnen we niet blijven doen. We hebben nu bovendien hogere personeelskosten door de cao-aanpassingen.

Om financieel gezond te blijven zijn maatregelen nodig. Samen met de directeuren en het stafbureau gaan we nu begrotingen opstellen voor het nieuwe schooljaar 2021/2022 met als doel de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te brengen.

Vooruitlopend op die begrotingen zijn we voornemens om op korte termijn al maatregelen te nemen: tijdelijke contracten worden niet verlengd, er komt een vacaturestop en vervanging gaan we intern oplossen in plaats van met externen. We willen ook gesprekken voeren met medewerkers die een andere baan overwegen en met medewerkers die overwegen om eerder met pensioen te gaan. Het is onze verwachting dat dit gaat zorgen voor de nodige verbetering van onze financiële situatie. We kunnen op dit moment echter niet uitsluiten dat er op termijn ook sprake kan zijn van gedwongen ontslagen.”

Bestuurder Ingrid Nelissen: “Het is vervelend dat we op dit moment geen antwoord kunnen geven op alle vragen die deze boodschap oproept. Als de begrotingen voor het nieuwe schooljaar afgerond zijn en de acties die daaruit voortvloeien duidelijk zijn, zullen we die bespreken met de Raad van Toezicht en de GMR. We verwachten hierover in januari te kunnen communiceren.

Ik begrijp dat deze boodschap voor onrust kan zorgen onder medewerkers en ouders. Op dit moment, tijdens de coronacrisis, vragen we al enige tijd veel van onze medewerkers en ouders. Het moment van deze boodschap is dan ook op zijn zachtst gezegd, hoogst ongelukkig. Ik zie vooral dat onze medewerkers dag in dag uit hun uiterste best doen om onze leerlingen het beste onderwijs te geven. Daar heb ik hele grote waardering voor.

    Ik heb er alle vertrouwen in dat we met de juiste maatregelen en medewerking van alle betrokkenen ervoor kunnen zorgen dat we de financiën van Kans & Kleur weer op orde krijgen. En dat we ons blijven concentreren op onze belangrijkste taak: uitstekend onderwijs voor onze kinderen in de gemeente Wijchen.”

Tags: , , ,
Naar boven ↑  • Partners