politiek

Gepubliceerd op 22 januari 2017

Regio gaat op zoek naar ‘DNA van Maas en Waal’ in kasteel Wijchen

Aanstaande woensdag 25 januari komen vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen uit het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen bijeen in kasteel Wijchen. Samen met drie prominente deskundigen gaan zij ‘op zoek naar het DNA van Maas en Waal’. Het is de eerste keer dat deze lokale bestuurders zich gezamenlijk verdiepen in de identiteit van hun regio.

dna van land van maas en waal  Aanleiding is de voortdurende discussie in regionale gemeenteraden over samenwerking, fusies en schaalvergroting. Volgens Kernachtig Wijchen, de initiatiefnemer van de bijeenkomst, helpt het bij het maken van keuzes over samenwerking als je begrijpt wat ons verbindt en onderscheidt in deze regio. Bestuurders van alle 28 lokale partijen uit het Land van Maas en Waal en regio Nijmegen zijn uitgenodigd.

Tijdens de bijeenkomst zullen drie prominente sprekers voor de nodige inspiratie en prikkeling zorgen. Zo zal de Nijmeegse hoogleraar Dolly Verhoeven een blik op het Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen werpen vanuit haar kennis over de geschiedenis.

Landschaps historicus Ferdinand van Hemmen kijkt vooral naar de invloed van het landschap en het water op de identiteit van het gebied. En de vraag wat mensen daar vervolgens mee hebben gedaan wordt belicht door cultuurhistorica Willeke Guelen.

Kernachtig Wijchen verwacht dat de opbrengst van de bijeenkomst een goede basis vormt voor verdere discussies in de verschillende gemeenteraden als het gaat over regionale samenwerking. In elk geval levert het meer inzicht op over de identiteit van Het Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen en wellicht ook inspiratie om verder met elkaar in gesprek te gaan.

Tags: , , , ,
Naar boven ↑  • Partners