Politiek

Gepubliceerd op 13 januari 2020

Raadsvraag over ondersteuning verenigingen en clubs in Wijchen

Organisatorische ondersteuning voor vrijwilligers en besturen van verenigingen en clubs in Wijchen

Schriftelijke vraag van de fractie Kernachtig Wijchen, ingediend 13-01-2020. Aanleiding:

Het kost verenigingen en clubs steeds meer moeite om organisatorisch het hoofd boven water te houden.
Er zijn steeds minder vrijwilligers en het kost moeite bestuursfuncties in te vullen.
Wijchense verenigingen en clubs dienen hun financiële huishouding op orde te hebben, zeker als ze gebruik maken van gemeentelijke faciliteiten en/of subsidies. Met minder vrijwilligers en/of bestuurders kunnen verenigingen en clubs kwetsbaar worden.
“Vanuit de Wijchense samenleving krijgen wij signalen dat de beperkte ondersteuning van vrijwilligers en minimale bestuursbezettingen, tot lastige situaties kunnen leiden. Deze kunnen zich voordoen op boekhoudkundig gebied, met betrekking tot belastingwetgeving (fiscus), regelingen bij de gemeente, maar ook op organisatorisch niveau.”

Vragen:

  • Heeft het college het afgelopen jaar signalen ontvangen betreffende de organisatorische kwetsbaarheid bij de Wijchense verenigingen en/of clubs?
  • Welke mogelijkheden ziet het college in het extra ondersteunen van onze Wijchense verenigingen en clubs op organisatorisch gebied?
  • In hoeverre kan de landelijke bijdrage uit het Nationale Sportakkoord worden aangewend ter ondersteuning van onze verenigingen en clubs om organisatorisch sterker te worden?

Tags: , , ,
Naar boven ↑  • Partners