Politiek

Gepubliceerd op 23 november 2020

“Oudejaarsfeesten voor de jeugd in Wijchen?”

Alice Peters-Vroom stelt schriftelijke vraag namens de Wijchense VVD. Ingediend 23 november 2020. Aanleiding: 

In de coronapersconferentie van dinsdag 17 november durfde het kabinet nog niet vooruit te lopen op de (on)mogelijkheden rondom de Kerstperiode. Op donderdag 19 november riep de voorzitter van het landelijke veiligheidsberaad, Hubert Bruls, juist op om tijdens oudejaarsavond kleinschalige feestjes te organiseren voor de jeugd om de veiligheid te kunnen borgen. Dat voorstel wordt gesteund door zowel de politie als deskundigen. Deze diversiteit aan geluiden roept onduidelijkheid op rondom oudejaarsavond in Wijchen. 
De Wijchense VVD heeft daarom de volgende vragen: 

1. Heeft het college zich al beraad op de manier waarop oudejaarsavond in Wijchen moet verlopen?
2. Hoe wil het college de veiligheid op straat waarborgen tijdens oudejaarsavond?
3. Gaat het college plannen ontwikkelen om, met inachtneming van de coronamaatregelen, tijdens oudejaarsavond invulling te geven aan de oproep van de heer Bruls?
o  Zo ja, ziet het college mogelijkheid om de Wijchense horecaondernemers te betrekken in de planning en uitvoering?
o  Zo nee, voorziet het college andere maatregelen om specifieke doelgroepen in Wijchen te bedienen?

Tags: , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners