Gemeente

Gepubliceerd op 23 oktober 2019

Officiële bekendmakingen gemeente Wijchen

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieu
Milieumelding

 • Europaplein 92, Wijchen (het starten van een New York Pizza).
 • Van Balverenlaan 3, Leur (het wijzigen van activiteiten).

Ontvangen gebruiksmelding

 • Loonse Waard 20, Niftrik (brandveilig gebruik en uitbreiding kantine met was- kleedgelegenheid).

Slopen
Ontvangen sloopmeldingen

 • Neerveld 1, Hernen (het slopen van schuur 3 met asbesthoudend materiaal).  

Kappen
Mededeling voorgenomen kap

 • Tunnelpad tegenover nr. 7, Hernen; 4 berken.

Deze houtopstand is kapvergunningvrij. Wilt u reageren op de voorgenomen kap, dan kunt u uw reactie binnen vier weken na datum van deze publicatie mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen.

Algemene bekendmaking
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Hoppenhofstraat 2, Batenburg (bouw van multifunctionele accommodatie).
 • Houtzager kavelnr. 142, Wijchen (bouw van woning).
 • Neerveld 1, Hernen (bouw van opslagloods).
 • Tienakker 46, Wijchen (plaatsen van een airco unit en wijzigen van het balkon).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Campuslaan 6, Wijchen (het inpandig uitbreiden van bestaande spoelkeuken).
 • Europaplein 92, (het vestigen van een New York Pizza).
 • Nabij Stompendijk 9 (kad: Bergharen, sectie E, nr. 337), Bergharen (bouw van wiepenscherm, oever 10544).
 • Walstrostraat 5, Wijchen (uitbreiden van woning).

Nieuwe regeling

 • Drugsbeleid Wijchen
 • Verordening Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Gemeente Wijchen
 • Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2019 gemeente Wijchen

Bekendmaking toepassing van artikel 13b Opiumwet
Op 1 oktober 2019 is de beleidsregel ‘Drugsbeleid gemeente Wijchen’ in werking getreden. Dit beleid heeft betrekking op het sluiten van woningen en lokalen in geval van drugsproductie en drugshandel. Daarin is vastgelegd dat lokalen en woningen waarop dit beleid wordt toegepast gepubliceerd zullen worden, zodat toekomstige huurders of eigenaren zich kunnen vergewissen of er een waarschuwing op een pand rust.

Voor het volgende adres is een waarschuwing uitgegaan op basis van artikel 13b Opiumwet:

 • Huissteden Wijchen, 8 oktober 2019.

De waarschuwing blijft vijf jaar in het gemeentelijk systeem staan en heeft invloed bij een eventuele volgende toepassing van de beleidsregel ‘Drugsbeleid gemeente Wijchen’.

Tags: , , , , , , , , , ,
Naar boven ↑ • Partners