Gemeente

Gepubliceerd op 4 september 2019

Officiële bekendmakingen gemeente Wijchen

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl

Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieu
Milieumelding

  • Nieuweweg 97, Wijchen (mobiel breken bouw- en sloopafval).

Apv
Verleende APV vergunning/bijzondere wetten

  • Kasteellaan 6, Wijchen, evenementenvergunning, geluidsontheffing en ontheffing Zondagswet voor Kermis Sterrebosch, verleend en verzonden op 22 augustus  2019.

Kappen
Mededeling voorgenomen kap 

  • Merelstraat ter hoogte van nr. 1, Wijchen. 2 kers, wortelopdruk
  • Tunnelpad ter hoogte van nr. 9, Hernen. 7 berk, overlast

Deze houtopstand is kapvergunningvrij.

Algemene bekendmaking
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

  • Bronckhorstlaan 2, Wijchen (het verbouwen van het Molenhuis t.b.v. het tijdelijke gebruik voor huisvesting van jongeren voor een periode van 10 jaar).
  • Reigerstraat 45, Wijchen (bouw afdak voor de voordeur)

Verleende omgevingsvergunning

  • Flamingostraat 8, Wijchen (plaatsen dakkapel).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningen
– Elzendweg ongenum. nabij nr. 12, Bergharen (het bouwen van 2 woningen met bergingen en garages en aanleggen inrit).

  • Graafseweg 837, Wijchen (wijzigen van de brandcompartimentering).

Tags: , , , , , , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners