Gemeente

Gepubliceerd op 12 juni 2019

Officiële bekendmakingen gemeente Wijchen

Vergaderingen en bijeenkomsten
(Bijna) elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Verkeer
Verkeersbesluiten

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen Strong Viking Watereditie.
 • Tijdelijke verkeersmaatregelen Down The Rabbit Hole in Beuningen/Wijchen.
 • Instellen van een fietspad op een deel van de weg Huurlingsedam in Wijchen.

Milieu
Milieumelding

 • Woeziksestraat 622, Wijchen (starten bedrijf).

Milieu
Besluit M.E.R. – beoordeling
Ruffelseweg 1, Batenburg (veranderen varkenshouderij).

Ruimtelijke ordening
Omgevingsvergunning Hoeveweg 40 Balgoij
Burgemeester en wethouders van Wijchen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning voorziet in de verbouwing van de bestaande schuur op het perceel Hoeveweg 40 te Balgoij. In het gebouw worden 3 appartementen gerealiseerd.

Ter inzage 
De omgevingsvergunning kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBHOEVEWEG40-VG01 Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl.

Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep instellen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt zes weken en vangt aan op 14 juni 2019. De mogelijkheid bestaat om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via het digitale loket op www.loket.rechtspraak.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Slopen
Ontvangen sloopmeldingen

 • Rijdtsestraat 8, Wijchen (slopen deel hoofdgebouw).

Algemene bekendmaking
Ontvangen gebruiksmelding

 • Touwslagerbaan 35, Wijchen (brandveilig gebruik winkelpand).

Algemene bekendmaking
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Celsiusstraat 36, Wijchen (bouw muur/keerwand).
 • de Gamert 2533, Wijchen (verbreden inrit).
 • Heumenseweg 463, Wijchen (verbouw woning).
 • Saltshof 3440, Wijchen (plaatsen tuinhuisje).
 • Weg door de Berendonck 4, Wijchen (tijdelijk afwijken bestemmingsplan, Strong Viking, 15 en 16 juni 2019).
 • Weg door de Berendonck 29, Wijchen (tijdelijk afwijken van bestemming, jubileumevenement , 14 juni 2019)
 • Weg door de Berendock 29, Wijchen (tijdelijk afwijken van bestemming, bedrijfsevenement, 15 juni 2019)

Algemene bekendmaking
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid

 • Hoeveweg 40 A, 40 B, 40 C, Balgoij (bouw 3 appartementen op verdieping bestaand gebouw).

Algemene bekendmaking
Verleende omgevingsvergunningen

 • Graafseweg 781, Wijchen (vergroten bedrijfspand).
 • Hoeveweg 15, 6613 Balgoij (boerderij verbouwen tot woning).
 • Leostraat 9, Wijchen (veranderen constructie in woning).
 • Saltshof 1253, Wijchen (bouw uitbouw).
 • Saltshof 1809, Wijchen (bouw aanbouw).
 • Saltshof 2828, Wijchen (uitbouw 1e verdieping).
 • Weg door de Berendonck 4, Wijchen (tijdelijk afwijken bestemmingsplan, Strong Viking op 15 en 16 juni 2019).
 • Weg door de Berendonck 29, Wijchen (tijdelijk afwijken van bestemming, jubileumevenement , 14 juni 2019)
 • Weg door de Berendock 29, Wijchen (tijdelijk afwijken van bestemming, bedrijfsevenement, 15 juni 2019)

Algemene bekendmaking
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Buys Ballotstraat 5, Wijchen (bouw bedrijfsruimte).

Tags: , , , , , , , , , , ,
Naar boven ↑ • Partners