Gemeente

Gepubliceerd op 17 april 2019

Officiële bekendmakingen gemeente Wijchen

Vergaderingen en bijeenkomsten
(Bijna) elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Algemene bekendmaking

Nieuwe regelingen

 • Collectieve feestdagen 2019.
 • Aanwijzingsbesluit losloopverbod voor honden (uiterwaarden Balgoij).
 • Verordening toekennen bedrag aan raadsleden voor voorzieningen arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

Milieumelding

 • Havenweg 31, Wijchen (starten bedrijf).
 • Nieuweweg 235, Wijchen (veranderen bedrijf).

Apv

Verleende APV vergunning/bijzondere wetten

 • Kasteeltuin achter Kasteellaan 9, Wijchen (evenementen, geluidsontheffing, ontheffing Zondagswet en ontheffing drank en horeca wet, Trots markt Wijchen, verleend en verzonden 20 maart 2019).
 • Woeziksestraat 100 en de straten Veenhof en Holenberg, Wijchen (evenementen, ontheffing Zondagswet voor Woezik op Stelten, verleend en verzonden 10 april 2019).

Kappen

 • Abersland voor nr. 1602, Wijchen (1 sierappel).
 • Kronenland achter nr. 1201, Wijchen (3 kerstbomen).

Algemene bekendmaking

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Diepvoorde 1247, Wijchen (legaliseren airco-unit).
 • Graafseweg bij 527 B, Wijchen (kap 2 bomen).
 • Graafseweg bij 649 B, Wijchen (kap 3 bomen).
 • Grootvenseweg 30, Wijchen (bouw carport).
 • Havenweg 31, Wijchen (uitbreiden bedrijfshal).
 • Havenweg kadastraal sectie H nr. 5327, Wijchen (bouw bedrijfspand).
 • Kraaijenberg 7915, Wijchen (legaliseren tuinhuis).
 • Laantje 6, Wijchen (bouw fietsenstalling).
 • Oosterweg 267, Wijchen (plaatsen tijdelijke woonunit).
 • Passeweg 81, Wijchen (bouw aanbouw aan woning).
 • Pieter Zeemanstraat 31 A, Wijchen (afwijken bestemmingsplan voor verbouw bedrijfspand).
 • Spoorstraat 40, Wijchen (plaatsen reclame).
 • Wagemaker 16, Wijchen (bouw woning).

Algemene bekendmaking

Verleende omgevingsvergunningen

 • Burg van Thielhof 46 en 47, Wijchen (legaliseren zonnewering op staanders).
 • Lagestraat 7, Niftrik (veranderen gevels en veranderingen in pand woning).
 • Oosterweg 263 A en 263 B, Wijchen (bouwkundige veranderingen, eerder verleende vergunning).
 • Oosterweg 60, Wijchen (bouw carport).
 • Wagemaker 16, Wijchen (bouw woning).

Tags: , , , , , , , , , ,
Naar boven ↑ • Partners