Gemeente

Gepubliceerd op 1 mei 2019

Officiële bekendmakingen gemeente Wijchen en bestemmingsplan ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’

Vergaderingen en bijeenkomsten
(Bijna) elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Algemene bekendmakingen
Nieuwe regelingen 

 • Beleidsregels Munitax 2019.
 • Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019.
 • Benoemingsbesluit loco-secretaris gemeente Wijchen.

Milieu
Besluit Maatwerkvoorschriften 

 • Touwslagersbaan 35, Wijchen (maatwerkvoorschriften geluid).

Ruimtelijke ordening
Ontwerp bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Het Bestemmingsplan voor het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer, centrum, gemeente Wijchen ligt met ingang van 2 mei 2019 voor een periode van zes weken ter inzage. Het is een Bestemmingsplan ‘op hoofdlijnen’. Dat betekent dat u nu kunt meekijken naar de kaders voor de invulling van het gebied tussen het kasteel en het meer. De details werken we uit in de volgende fase.

Wat houdt het plan in?
Een Bestemmingsplan op hoofdlijnen, is een plan dat nog niet helemaal is ingevuld. We weten precies wélke gebieden we gaan invullen. Maar we hebben nu nog niet in detail afgesproken hoe die invulling er precies uit gaat zien. Hoe we woningen, voorzieningen, groen en horeca gaan verdelen over het projectgebied, bepalen we in de volgende fase.

Verzameling van kaders
Het Bestemmingsplan is op dit moment dus een verzameling van kaders. Deze kaders bepalen wat we in het projectgebied wel en niet mogen doen. Bijvoorbeeld: hoeveel woningen er mogen komen en hoeveel m2 die woningen mogen beslaan. Of: tot waar de bebouwing maximaal mag komen en hoe hoog deze maximaal mag worden. Deze kaders hebben we mede met inwoners en ondernemers van Wijchen opgesteld, op basis van de input uit de ambitiesessies van 2018.

Nadere uitwerking 
Het Bestemmingsplan laat nog niet zien hoeveel woningen, voorzieningen, groen en horeca er precies komen in het projectgebied. Of waar die precies zullen komen en hoe ze er precies uit zullen zien. Omwonenden weten dus ook nog niet wat hun nieuwe uitzicht wordt. Op dit moment bedenken vijf marktpartijen hoe zij het gebied willen invullen – binnen de afgesproken kaders. In het najaar kiezen we de ontwikkelaar met het beste idee. Op basis van dat idee maken we op zijn vroegst in 2020 een gedetailleerd Uitwerkingsplan. Dit Uitwerkingsplan kan ook in delen worden gemaakt. Bijvoorbeeld eerst voor het gemeentehuis en daarna voor het Europaplein. Bij het maken van een Uitwerkingsplan moeten we binnen de kaders blijven van het bestemmingsplan ‘op hoofdlijnen’.

Informatieavonden
Op dinsdag 7 en maandag 13 mei zijn er informatiebijeenkomsten over het globale bestemmingsplan. Deze informatieavonden houden wij in het kasteel van Wijchen. De avonden beginnen om 18.45 uur met een inloop en om 19.00 uur starten we met het inhoudelijke deel van de avond.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden. Stuur een e-mail naar TKWM@wijchen.nl. In uw e-mail geeft u aan:
• Welke avond u wilt komen (7 of 13 mei);
• Met hoeveel personen u komt;
• Uw telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Het is belangrijk dat u zich aanmeldt omdat we maar een beperkt aantal personen tegelijk kunnen ontvangen.

Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl. Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.CTRTKWM-OW01

Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze is zes weken en start op 2 mei 2019. Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Wijchen, 1 mei 2019
Burgemeester en wethouders van Wijchen

Slopen
Ontvangen sloopmeldingen

 • Cornelis Drebbelstraat 21, Wijchen (deel bedrijfspand).

APV
Verleende APV vergunning/bijzondere wetten

 • Campuslaan 14, Wijchen (evenementenvergunning wandel tweedaagse en ontheffing Zondagswet, verleend en verzonden 11 april 2019).
 • Oude Teersdijk 15, Wijchen (drank- en horecavergunning Thermen Berendonck, verleend en verzonden 18 april 2019).
 • Touwslagersbaan 2, Wijchen (exploitatie- en terrasvergunning Cafetaria Marktplein, verleend 1 april en verzonden 17 april 2019).

Algemene bekendmaking
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Aalsburg 1215, Wijchen (nieuw raamkozijn voorkant).
 • Baron d’ Osystraat 21, Wijchen (afwijken regels bestemmingsplan aanbouw achter- en zijkant woning).
 • Gagelvenseweg 12, Wijchen (bouw overkapping).
 • Hoeveweg 15, Balgoij (verbouw woning en wijzigen gevels, maken dakopbouw en plaatsen zonnepanelen).
 • Klompenmaker 10, Wijchen (plaatsen 2 ramen zijkant woning).
 • Koekoekstraat 1, Wijchen (aanbouw).
 • Leostraat 9, Wijchen (intern constructief veranderen woning).
 • Saltshof 1253, Wijchen (uitbouw voorkant woning).

Algemene bekendmaking
Verleende omgevingsvergunningen

 • Aalsburg 2807, Wijchen (uitbreiden woning).
 • Burg van Thielhof 66 en 67, Wijchen (plaatsen pergotex zonwering balkon).
 • de Meren 1101, Wijchen (uitbreiden woning).
 • Herenstraat 17, Wijchen (reclame uitingen op winkelpand).
 • Klompenmaker 10, Wijchen (plaatsen 2 ramen zijkant woning).
 • Leurseweg ongenummerd bij nr. 8, Leur (restaureren bakhuis, monument).
 • Pieter Zeemanstraat 31 A, Wijchen (afwijken bestemmingsplan vergroten bedrijfspand).
 • Tienakker 4, Wijchen (plaatsen airco dak).
 • Touwslagerbaan 43, Wijchen (bouw overkapping achterkant dak).
 • Touwslagersbaan 2, Wijchen (veranderen gevelreclame).
 • Weg door de Berendonck, bij Graafseweg, Wijchen (bouw reclamemast).

Algemene bekendmaking
Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreid

 • Edisonstraat 18, Wijchen (impregneren hout, uitbreiden werktijden Weidmann Electrical Technology Netherlands B.V.)

Algemene bekendmaking
Verleende omgevingsvergunningen Uitgebreid

 • Oosterweg 263, Wijchen (brandveilig gebruik gebouw kinderopvang en recreatieve doeleinden).

Algemene bekendmaking
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • De Geer 1206, Wijchen (plaatsen dakkapel achterkant woning).
 • Spoorstraat 49 D, Wijchen (bouw luchtafvoer).
 • Saltshof 2828, Wijchen (maken uitbouw 1e verdieping achterkant woning).

Tags: , , , , , , , , , ,
Naar boven ↑ • Partners