Wonen

Gepubliceerd op 5 maart 2020

Mogelijk extra woningbouw voor Wijchen met Woondeal

Wijchen-West en Huurlingsedam zijn versnellingslocaties

Wijchen gaat aan de slag met nieuwe woningbouwplannen voor Wijchen-West en Huurlingsedam. De gemeente heeft deze locaties aangedragen voor de Woondeal, die gisteren werd ondertekend door minister Stientje van Veldhoven. De Woondeal bevat afspraken tussen het Rijk, provincie Gelderland en 18 gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen en is gericht op een langjarige samenwerking. Inzet is vooral om de huidige problemen op de woningmarkt sneller en beter aan te pakken. Namens de gemeente Wijchen is wethouder Geert Gerrits betrokken bij de totstandkoming van de Woondeal.

Woondeal geeft duw in de rug
Afgesproken is dat er in de komende tien jaar ongeveer 35.000 nieuwe woningen worden bijgebouwd, waarvan de helft in het betaalbare segment. Voor Wijchen gaat het om circa 1.500 nieuwe woningen. Twee derde hiervan moet al in de komende vijf jaar worden gerealiseerd. Naast de inzet van financiële middelen, bevat de Woondeal afspraken over allerlei woonopgaven en biedt ondersteuning bij de praktische uitvoering. Wijchen heeft actief deelgenomen aan de totstandkoming van de Woondeal. Wethouder Gerrits: “Ook in onze gemeente hebben we flink last van het woningtekort. De Woondeal maakt de weg vrij om sneller en in grotere aantallen te gaan bouwen en zorgt tegelijk voor een goede regionale samenhang. Samen met de regio gaan we de afspraken nu eerst concreet maken, waarbij duidelijk wordt welke locaties het meest geschikt zijn.”

Wijchen-West en Huurlingsedam als versnellingslocaties
Gemeente Wijchen heeft een viertal mogelijke versnellingslocaties ingebracht. Wijchen-West en Huurlingsedam zijn daarvan de grootste. Gezamenlijk kunnen op deze locaties zo’n 700 tot 1.100 woningen worden gerealiseerd. Ook het Kraanvogelgebied en Tussen Kasteel en Wijchens Meer zijn meegenomen in de Woondeal. Wethouder Gerrits: “Dat betekent helaas nog steeds niet dat het woningtekort direct is opgelost. De tijd die nodig is om plannen voor te bereiden en uit te voeren bedraagt al snel zo’n twee tot drie jaar. De Woondeal helpt ons om knelpunten op te lossen en daarmee vaart te maken.”

Kwaliteit en leefbaarheid 
Wat Wijchen betreft staan woonkwaliteit een leefbaarheid steeds voorop. Wethouder Geert Gerrits: “Snelheid is belangrijk, maar we willen ook fijne wijken realiseren, met verschillende woningtypen en prijsklassen, huur en koop. Dat is een pittige opgave. Gelijktijdig willen we blijven investeren in bestaande wijken, zoals we nu al doen in Hart van Zuid. De Woondeal biedt mooie kansen voor de regio en voor onze gemeente. En mooie kansen moet je niet laten lopen.”

Tags: , , , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners