School

Gepubliceerd op 10 januari 2020

Minister gaat akkoord met nieuwe school in Wijchen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de aanvraag goedgekeurd om een nieuwe school te stichten in Wijchen. De nieuwe school is een initiatief van ouders uit Wijchen en zal werken volgens een flexibel onderwijsconcept. De initiatiefgroep werkt samen met Kans & Kleur en Kinderopvang De eerste stap. Alle partijen, inclusief de gemeente Wijchen, zijn erg blij met dit besluit. Door de goedkeuring kunnen deze partijen een nieuwe school starten.

De aanvraag is in augustus 2019 door de gemeente Wijchen ingediend op verzoek van samenwerkingsstichting Kans & Kleur, Kinderopvang De eerste stap en een initiatiefgroep van ouders. Het ministerie heeft dit besluit op 8 januari 2020 kenbaar gemaakt. Het besluit geeft betrokken partijen het recht te starten met de nieuwe school.

Leer- en ontwikkelcentrum
De nieuwe school is niet alleen een school maar ook een centrum voor kinderopvang. Het is een leer- en ontwikkelcentrum. Het concept van dit leer- en ontwikkelcentrum heeft vijf pijlers:

  • Ieder kind heeft een individueel ontwikkelingsplan;
  • Het centrum is een minisamenleving;
  • Onderwijs en opvang zijn geïntegreerd;
  • Het centrum hanteert bewezen methoden;
  • Het centrum maakt gebruik van technologische hulpmiddelen.

In het nieuwe leer- en ontwikkelcentrum zijn onderwijs en opvang geïntegreerd. Kinderen zullen de overgang tussen onderwijs en opvang minder ervaren. Kinderen volgen gedurende de dag een flexibel rooster waarin onderwijs en opvang zich gedurende de dag afwisselen en niet voor alle kinderen gelijk zijn.

Vervolg
Kans & Kleur, De eerste stap en de initiatiefgroep van ouders hebben een werkgroep gevormd die de start van het Leer- en Ontwikkelcentrum, de nieuwe school, voorbereidt. Nu het ministerie van OCW goedkeuring heeft verleend, kan de werkgroep verder met de uitwerking van de plannen voor de nieuwe school. De werkgroep is in overleg met de gemeente Wijchen over de huisvesting van de school en zet de ontwikkeling van het onderwijskundig concept voor de school voort. Dit is inmiddels al in een vergevorderd stadium en zal binnenkort worden afgerond. Daarna start de voorlichting aan potentiële ouders en medewerkers.

 

Tags: , , , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners