Gezondheid

Gepubliceerd op 15 februari 2020

Loden waterleidingen in Wijchen?

Schriftelijke vraag van de fractie D66 over loden kraanleidingen
14-02-2020. Aanleiding:

Vanaf 1960 is het aanleggen van loden kraanleidingen in woningen en gebouwen niet meer toegestaan. Uit recent onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt echter dat veel woningen en gebouwen van vóór 1960 hierover nog beschikken.

Blootstelling aan lage hoeveelheden lood is schadelijker dan in het verleden werd gedacht, met name voor zuigelingen die flesvoeding krijgen, jonge kinderen en zwangere vrouwen. Bij jonge kinderen kan langdurige blootstelling leiden tot een lager IQ en bij volwassenen het risico vergroten op hart- en vaataandoeningen en chronische nierziekte.

De Gezondheidsraad adviseert bij loden binnenleidingen om flessenwater te gebruiken voor bovengenoemde groepen. Inmiddels hebben verschillende gemeenten bekend gemaakt dat ze gemeentelijke gebouwen, waaronder scholen, gaan controleren op loden leidingen. Ook Vitens gaat in kaart brengen waar nog oude leidingen van lood in de grond zitten. Hoe lang dit gaat duren, is niet te zeggen.

Uit navraag bij Kans en Kleur en GGD Gelderland Zuid leiden wij af dat er in Wijchen weinig aandacht is voor dit onderwerp. Gezien de gezondheidsrisico’s wenst de fractie van D66 Wijchen dan ook snel actie van de gemeente.

Vragen:

  1. Onderschrijft het college de gezondheidsrisico’s van loden waterleidingen?
  2. Heeft er in de gemeente Wijchen een inventarisatie plaatsgevonden van gebouwen met loden waterleidingen, of is het college voornemens dit te gaan doen?
  3. Is het college voornemens om actief inwoners te informeren over deze problematiek, zodat zij ook zelf kunnen besluiten om naar alternatieven te zoeken?
  4. Wat is het beleid van de gemeente Wijchen om woningeigenaren en particuliere verhuurders hun huis loodvrij te laten maken?
  5. Is het college (net als gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht) voornemens om scholen, crèches en gemeentelijk vastgoed te laten testen op loden leidingen?
  6. Is het college bereid om scholen, crèches en gemeentelijk vastgoed tijdelijk te voorzien van een alternatieve drinkwatervoorziening?

Tags: , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners