politiek

Gepubliceerd op 26 mei 2019

Kernachtig Wijchen stelt vragen over “vermeende expansiedrift” Leisurelands

Twan van Bronkhorst van de Fractie Kernachtig Wijchen heeft vragen gesteld aan het College van B&W.

Geacht college,

Vrijdag 24 mei lazen we in de digitale krant van NRC.nl een artikel over de “vermeende expansiedrift” van Leisurelands. Het krantenartikel is in onze ogen gekleurd over het ontstaan van de sauna Thermen Berendonck. Als gemeenteraad zijn we nauw bij dit proces betrokken en hebben een weloverwogen besluit genomen. De bezwaren zijn getoetst door een rechter en de initiatiefnemers hebben in goed overleg met betrokken partijen compenserende maatregelen genomen. Hierover alleen maar lof, geen vragen en wij zijn zeer blij met de komst van Thermen de Berendonck.

Verder staan er in het artikel een aantal passages die bij de fractie van Kernachtig Wijchen vragen oproepen. Ervan uitgaande dat deze beweringen kloppen, zien we graag via het college beantwoording van onze vragen:

1. Is het een taak van Leisurelands om voor ruim 2 miljoen euro grond te kopen van de gemeente Beuningen als mogelijke ontwikkellocatie voor windturbines en een zonnepark?
2. Is het taak van Leisurelands om voor 3 miljoen euro grond te kopen en deze door te verpachten aan ontwikkelaars van een saunacomplex in Noord-Groningen?
3. Welk belang heeft Leisurelands bij en wat zijn deze activiteiten in Polen?
4. Wat is de invloed van de aandeelhouders, zoals gemeente Wijchen, op het te voeren beleid en keuzes van Leisurelands?
5. Zijn de aandeelhouders gekend in de besluiten van Leisurelands zoals genoemd in vraag 1, 2 en 3?

Tags: , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners