Coronavirus

Gepubliceerd op 4 mei 2020

Kernachtig Wijchen stelt vragen aan B&W over ‘Verruiming van verordeningen voor ondernemers tijdens opheffen coronamaatregelen’

Schriftelijke vraag van de Fractie Kernachtig Wijchen, ingediend 4 mei 2020. Aanleiding: 

De afgelopen week is een start gemaakt met het (beperkt) opheffen van maatregelen die zijn opgelegd vanwege het coronavirus. Ook het college van B&W is bezig om te bekijken op welke wijze Wijchen uit de ‘intelligente lockdown’ kan komen.

Nu hier en daar beperkingen worden opgeheven is het belangrijk dat gemeentelijke verordeningen het heropstarten van bedrijven niet in de weg gaan staan. Zo kan bijvoorbeeld een (tijdelijke) verruiming van de winkelopeningstijden wellicht bijdragen aan het soepeler opstarten van bedrijven.

Vragen:
1. Welke mogelijkheden ziet het college in het verruimen van de winkelopeningstijden?
2. Welke aanpassingen in verordeningen kunnen nog meer bijdragen in het soepel heropstarten van bedrijven?
3. Welke branches hebben op het punt van de verordeningen al contact opgenomen met de gemeente en in hoeverre zijn er al afspraken gemaakt over aanpassingen op dit punt?
4. Weet het college al waar de behoeften liggen bij ondernemend Wijchen als het gaat om het heropstarten van bedrijven?
5. Welke pro-actieve rol kan het college op zich nemen rond dit onderwerp?

Tags: , , , ,
Naar boven ↑  • Partners