Sport

Gepubliceerd op 24 mei 2019

“Jouw mening telt bij N.E.C.”

Vorige week heeft N.E.C. een enquête uitgezet onder haar seizoenkaarthouders en overige supporters. Hierbij werd het huidige communicatie- en merchandisebeleid onder de loep genomen. Supporters kregen de mogelijkheid om hun mening te delen over de club, zodat N.E.C. ook weet wat er onder de supporters leeft. 

Wat valt op?
Te beginnen met de Mijn N.E.C. App. De communicatietool werd op 24 april jongstleden gelanceerd en blijkt een van de blikvangers voor supporters. Zo werd de applicatie na mailings en de website genoemd als het meest bekende communicatiemiddel. Oorzaak hiervan kan zijn dat supporters via pushberichten op de hoogte worden gesteld van de belangrijkste ontwikkelingen.

Daarnaast valt op dat supporters de content die N.E.C. via haar communicatiekanalen verspreidt als positief worden ervaren. Het merendeel van de supporters gaf aan een voorkeur te hebben voor content van, over of door spelers en content over de stad Nijmegen. De video waarmee de seizoenkaartcampagne is afgetrapt is daar een passend voorbeeld van.

Ook geven supporters aan dat de content van N.E.C. niet per se als stimulerend wordt ervaren. De boodschap die de club verspreidt zet supporters er niet toe (eerder) een stap naar het stadion te zetten. Supporters geven hierbij aan dat ze vaker sfeerbeelden willen zien, of items waarbij supporters aan het woord komen.

Daarentegen is de N.E.C.-supporter wel van mening dat de Nijmeegse club transparant communiceert en betrokken wil zijn bij haar supporters. De manier en wijze van benaderen wordt dan ook als positief bestempeld. Ook peilt N.E.C. regelmatig de mening van haar supporters en wordt daarop geanticipeerd. Denk hierbij aan het toevoegen van een rustactiviteit gedurende wedstrijden van N.E.C. en het veranderen van de muziek in het Goffertstadion.

Merchandise
Toch valt er voor N.E.C. nog veel te winnen. Zo is de merchandise bij de Nijmegenaren enigszins onderbelicht. Doordeweeks is er slechts één locatie waar supporters merchandise kunnen aanschaffen, aan de balie van het Goffertstadion. Op wedstrijddagen, ongeveer twee uur voorafgaand aan de wedstrijd, sluit de fanshop. Supporters kunnen dan merchandise kopen bij de fankar, welke voor de hoofdingang van het Goffertstadion staat gepositioneerd. De bekendheid van de fankar laat echter te wensen over.

Daarbij is de uitstraling van de fanshop niet uitnodigend en ondergaat de supporter geen beleving bij het aanschaffen van een N.E.C.-product. Een ruime meerderheid van de supporters geeft aan dat N.E.C. meer aandacht aan haar fanshop kan of moet geven. Ook prefereren supporters meerdere verkooplocaties, waaronder in de stad, zodat ze niet alleen bij een bezoek aan het stadion merchandise kunnen aanschaffen. N.E.C. gaat kijken of de club hier de komende periode verandering in  kan aanbrengen.

Supporters van N.E.C. zijn wel te spreken over de prijzen van de merchandise. Men waardeert de prijzen als acceptabel. Daarnaast maakt de Nijmeegse club veelvuldig gebruik van leuke acties, waardoor supporters worden getriggerd tot het aanschaffen van N.E.C.-merchandise.

Focuspunten
De komende periode wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de wensen van supporters verder in te willigen. Zo zal er worden gekeken naar het restylen van de fanshop, waardoor supporters de N.E.C.-beleving meer kunnen ervaren.

Daarnaast zal er gekeken worden naar een nieuw verkooppunt gedurende thuiswedstrijden aan de ingang bij de Hazenkamp. Op die manier hebben supporters die het stadion altijd aan die zijde betreden ook de mogelijkheid tot het aanschaffen van merchandise.

Op communicatiegebied zal N.E.C. meer de nadruk trachten te leggen op persoonlijkere berichten. Denk hierbij aan een uitnodiging van een speler, waardoor supporters zich kunnen identificeren met de spelers op het veld.

Tags: , , , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners