Ondernemers

Gepubliceerd op 26 november 2020

Investering van 1,6 miljoen in MKB in regio Arnhem/Nijmegen landt deels in Wijchen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de MKB-deal regio Arnhem-Nijmegen Sm@rt Together toegekend. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft vandaag dertien MKB-deals uit de tweede ronde, waaronder de MKB-deal regio Arnhem-Nijmegen, officieel ondertekend. De regio kan nu de maximale bijdrage van 400.000 euro van EZK tegemoet zien. De totale investering in het mkb bedraagt 1,6 miljoen euro.

Wijchen en de 17 andere gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen gaan samen met de provincie Gelderland en diverse belangen- en ondernemersverenigingen in de komende drie jaar honderden midden- en kleinbedrijven in de regio helpen bij vragen en investeringen op het gebied van digitalisering. Er worden concrete activiteiten voor en met bedrijven georganiseerd. Alle inzet is erop gericht om het MKB in de regio  economisch veerkrachtiger te maken. Het MKB is van groot belang voor de werkgelegenheid en spelt een cruciale rol in de Wijchense economie. Bijvoorbeeld als toeleverancier van andere bedrijven of als sponsor van lokale sportverenigingen.

Wethouder economische zaken Nick Derks (foto) is blij met het behaalde resultaat: “Met de MKB-deal helpen we het lokale MKB zich voor te bereiden op de toekomst. Zeker nu steeds meer aankopen online worden gedaan. Het is een prachtig resultaat voor de ondernemers en de samenwerking in regio Arnhem-Nijmegen.”

Nog veel te winnen op gebied van digitalisering
Een groot deel van het MKB ziet meegaan in digitalisering als absolute noodzaak voor de toekomst van hun organisatie. Toch is het voor veel mkb-bedrijven een grote stap om de mogelijkheden die digitalisering biedt goed te benutten. Het ontbreekt vaak aan geld, tijd en kennis. Daardoor blijven kansen op innovatie en groei liggen. Bernard de Graaf, voorzitter VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen: “Wij zijn blij met deze MKB-deal. De ondernemers in onze regio zullen hier veel profijt van hebben en zo hun kansen op groei en innovatie vergroten!”

Provincie doet mee
Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde voor Economie: “Mooi dat we samen deze deal hebben gesloten! Die sluit prima aan op onze provinciale acties om het MKB te ondersteunen bij het digitaliseren. Zoals de Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen en bijvoorbeeld de adviesvouchers van Boost. MKB-ers kunnen zo op verschillende manieren aan de slag met digitalisering. Zo werken we in Gelderland aan de economie van de toekomst.”

Voor en met bedrijven
De regio gaat concrete activiteiten vóór en met bedrijven organiseren. Daarbij valt te denken aan:

– Eén op één ondersteuning via informatiebijeenkomsten en vouchers waarbij de nadruk ligt op operationele vraagstukken zoals hulp bij de verbetering van een website, het opzetten van een webshop, hulp bij socialmediacampagnes of de ontwikkeling van een app.

– Hulp bij het strategisch inzetten van digitale kanalen om nieuwe afzetmarkten of verdienmodellen te realiseren. Het delen van kennis en goede voorbeelden is daarbij van groot belang. Om dit te faciliteren worden werksessies georganiseerd. Wie zich vervolgens verder wil verdiepen kan gebruik maken van een intensief vervolgtraject met meerdere bijeenkomsten waarin met experts de materie en mogelijkheden verder worden uitgediept.

– Het versterken van de relatie met de omgeving van mkb-bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers, centrummanagers en de lokale overheid die nog intensiever samenwerken om ondernemers op individueel niveau vooruit te helpen. Die maatgerichte aanpak zal uiteindelijk een breder effect hebben waarvan de hele lokale en regionale economie meeprofiteren. Uiteraard ligt ook hier de focus op digitaal verder ontwikkelen naar een toekomstbestendige onderneming. Het effectief digitaliseren van de dienstverlening van overheden via een digitaal loket aan het mkb hoort daar ook bij.

Over de regio Arnhem-Nijmegen
De regio Arnhem-Nijmegen is op provinciaal (en landelijk) niveau een motor voor de werkgelegenheid. In de regio wonen ruim 786.000 inwoners. Buiten de Randstad is dit het grootste verstedelijkte gebied van Nederland. Ruim 70 procent van het Gelderse BBP wordt in deze regio gerealiseerd door meer dan 74.400 bedrijven. De regio voorziet daarmee in zo’n 36 procent van alle banen in Gelderland. Toch moet er nog een extra inspanning worden gedaan omdat de economische groei achterblijft bij andere regio’s in het land. Daar wordt door de lokale en regionale overheden in samenwerking met de landelijke overheid, Europa, bedrijven en kennisinstellingen stevig in geïnvesteerd. Deze MKB-deal levert daar een belangrijke bijdrage aan.

Gezamenlijk voorstel
De MKB-deal is ingediend door 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen (Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar), de Provincie Gelderland, , The Economic Board, Rabobank, RCT Gelderland, RVN@ en de Ondernemersverenigingen: VNO-NCW Midden, OKA, Lindus, Veron, ECN, OCO en StaB.

Ga voor interviews en video over de MKB-deal Sm@rt Together van de regio Arnhem-Nijmegen naar het digitaal magazine: https://www.magazine-on-thespot.nl/mkbdeals2020/smart-together.

Tags: , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners