Uitgelicht

Gepubliceerd op 5 februari 2020

Initiatiefgroep ‘Dorpsraad Alverna’: wie helpt mee?

In samenspraak met de Gemeente Wijchen is er initiatief genomen om te komen tot een nieuwe “Dorpsraad Alverna”/LBG. De initiatiefgroep bestaande uit inmiddels 12 personen is een aantal keren bij elkaar gekomen.

“Om een dorpsraad goed te laten functioneren is er draagvlak nodig vanuit de inwoners van Alverna, verenigingen, buurtschappen en andere belanghebbenden. Wij hechten er bijzonder veel waarden aan dat bovengenoemde groepen goed vertegenwoordigd zijn, alsmede een goede doorsnede van jeugd, jong volwassenen, volwassenen en ouderen.

Voorlopig hebben wij de volgende structuur voor ogen:
-Initiatiefgroep “Dorpsraad Alverna”
-Bestuur
-Raad van Aangeslotenen
-Werkgroep Communicatie
-Werkgroepen (nader te bepalen, naar gelang behoefte)

De initiatiefgroep heeft een tijdelijk karakter en heft zichzelf op termijn op.

Het bestuur bestaande uit voorzitter, penningmeester en een secretaris en overige bestuursleden zullen in nauw overleg staan met de Raad van Aangeslotenen, werkgroepen, Gemeente Wijchen en overige instanties.

In de Raad van Aangeslotenen zitten de mensen die binding hebben met de wijken, buurtschappen, verenigingen etc.

Wij denken aan vertegenwoordigers van:

Laten we ervoor zorgen dat Alverna goed vertegenwoordigd wordt bij de Gemeente Wijchen, zodat onze wensen vanuit ons dorp gehoord worden.

OPROEP
Initiatiefgroep – Bestuur – Raad van Aangeslotenen
Om dit te realiseren hebben wij vrijwilligers nodig. Wilt u ook uw steentje bijdragen, vindt u het leuk om samen Alverna leefbaarder te maken of leefbaar te houden?  Vertegenwoordigt u uw buurtschap of vereniging? Wij hebben mensen nodig voor alle genoemde groepen. Wie helpt?
Bent u in de toekomst beschikbaar voor andere werkgroepen meld u dan alvast aan. Onderwerpen moeten, naar gelang de behoefte, nog bepaald worden.
U kunt als inwoner van Alverna hier direct invloed op uitoefenen.

Meld u dan aan bij onze secretaris Wim Wennekes; wennekesgottmer@gmail.com

Werkgroep Communicatie
Heeft u interesse om bij de Werkgroep Communicatie te helpen, meldt u dan aan bij René Jeurissen rene.jeurissen@ziggo.nl   0654 654 758

Wij zoeken tekstschrijvers, interviewers, redacteuren voor website & Social Media, DTP-ers, vormgevers en mensen voor andere vormen van communicatie. Is het uw beroep, uw hobby of heeft u dit altijd al willen doen, alle hulp is welkom, ook incidenteel.”

Alvast bedankt.

Namens Initiatiefgroep “Dorpsraad Alverna”

René Jeurissen

Tags: , , ,
Naar boven ↑  • Partners