Duurzaamheid

Gepubliceerd op 10 december 2020

Gezondheidsklachten door het geluid van windmolens?

Schriftelijke vraag aan het College van B&W van Kernachtig Wijchen. Ingediend door Martijn Verharen, 9 december 2020. Aanleiding:

Afgelopen woensdag 8 december 2020 werd er in het televisieprogramma EenVandaag aandacht besteed aan de geluidsoverlast welke windmolens produceren en de daardoor ontstane risico’s van ernstige gezondheidsklachten.
Met name heeft de hoogte van een windmolen veel invloed op het soort en de sterkte van het geluid.

De huidige norm die voor dit geluid in Nederland wordt gebruikt is een gemiddelde en volgens deskundigen is dit discutabel. Daarnaast is de norm uit 2011 en gebaseerd op windmolens van maar 75 meter hoog.

Wijchen hanteert momenteel volgens haar gedragscode windmolens met een maximale hoogte van 150 meter en deze gedragscode zal begin 2021 worden geëvalueerd. Naast het controleren op het nakomen van de geluidsnorm door de gemeente is het natuurlijk ook belangrijk dat de gemeente controleert of wettelijke normen nog wel voldoen aan de huidige situatie. Het is natuurlijk belangrijk dat onze inwoners duidelijkheid krijgen over mogelijke gezondheidsrisico’s en overlast.

Momenteel staan er in Wijchen zelf (nog) geen windmolens maar zijn er al ver gevorderde plannen voor 3 windmolens op Bijsterhuizen. Een andere initiatiefnemer heeft plannen voor 5 windmolens van 250 meter hoog bij Hernen en Niftrik. Daarnaast heeft de gemeente Beuningen plannen voor meerdere windmolens van circa 250 meter hoog op zeer korte afstand van Bergharen.

Vragen

  1. Wat is het standpunt van de gemeente over de huidige norm voor geluidsoverlast bij windmolens?
  2. Is de gemeente op de hoogte van het feit dat deze norm niet meer actueel is en zo ja,  welke actie heeft ze daarin genomen?
  3. In hoeverre en op welke wijze zal in de evaluatie van de gedragscode rekening gehouden worden met geluidsoverlast?
  4. Is het college bereidt om de geluidoverlast en verouderde norm onder de aandacht te brengen en eventueel te agenderen in het PFO Duurzaamheid en RES Arnhem Nijmegen?

Tags: , , , , , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners