Politiek

Gepubliceerd op 22 oktober 2019

Gevolgen van de financiële problemen Pluryn voor cliënten uit Wijchen?

Zorgorganisatie Pluryn zit in ernstige financiële problemen. Deze zorgorganisatie is één van de belangrijkste leveranciers van Rondom Wijchen, de zorgkoepel die de Wijchense jeugdzorg en WMO regelt. Eén van de redenen is dat Pluryn soms zorg op zich neemt terwijl de financiering ervan nog niet goedgekeurd is. Daarom stopt Pluryn met acute opvang waarvoor geen financiële dekking is. De huisbanken van Pluryn hebben de organisatie onder bijzonder toezicht geplaatst. Een voorbeeld van de activiteiten van Pluryn in Wijchen is de woonvorm in de Heilige Stoel, waar mensen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel (NAH) wonen.

 

Daarom heeft de Wijchense VVD de volgende schriftelijke vragen ingediend op 22 oktober 2019: 
1. Welke Wijchense cliëntgroepen worden door Pluryn verzorgd en om hoeveel cliënten in Wijchen gaat het?
2. Wat zijn de mogelijke gevolgen van de problemen bij Pluryn voor deze cliënten? Krijgen de cliënten de benodigde zorg nog?
3. Zijn er binnen of buiten Rondom Wijchen andere (financieel gezonde) organisaties die de zorg van Pluryn zonodig kan overnemen?
4. Welke deel van het Rondom Wijchen-budget wordt besteed aan Pluryn?
5. Een directeur van Pluryn is (voor zover ons bekend) tevens bestuurder van Rondom Wijchen. Gezien de problemen van Pluryn, die veel aandacht van hun management zullen vragen, is dat wel wenselijk, mede gezien het feit dat ook Rondom Wijchen financiële problemen kent?
6. Gezien hun problemen, voldoet Pluryn nog wel aan de toelatingscriteria voor Rondom Wijchen?

Namens de fractie van de Wijchense VVD, 
Roel Boumans 

Tags: , , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners