School

Gepubliceerd op 20 september 2016

Gemeente Wijchen: tegemoetkoming schoolkosten

De gemeente Wijchen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Voor mensen met weinig geld is dit vaak moeilijker. Vandaar dat de gemeente een minimabeleid heeft om dingen voor mensen met een klein inkomen toch mogelijk te maken.

Welke regelingen zijn er?

Eén van de regelingen is de regeling voor schoolkosten. Dan kunt u een deel van de schoolkosten voor schoolgaande kinderen tussen 12 en 18 jaar vergoed krijgen. Het gaat dan om kosten voor dingen als een schooltas, excursie, de ouderbijdrage of de kosten voor een schoolkamp. Een andere regeling is de gratis computer voor mensen met een laag inkomen met schoolgaande kinderen van 10 tot 18 jaar.

Wat moet u doen?

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente. Dit kunt u op twee manieren doen.

  • Download het aanvraagformulier via www.wijchen.nl/schoolkosten.
  • Neem contact op met Vraagwijzer in het Molenhuis aan de Brockhorstlaan 2. U kunt daar elke werkdag terecht van 8.30 tot 12.30 uur. Bellen kan ook van maandag tot en met donderdag tot 17.00 uur (vrijdag tot 12.30 uur) via telefoonnummer 024 751 71 11. U kunt ook een e-mail sturen naar vraagwijzer@wijchen.nl.

Meer informatie?

Tags: , , ,
Naar boven ↑  • Partners