Gemeente

Gepubliceerd op 15 juni 2020

Gemeente Wijchen sluit 2019 af met een tekort 

Wijchen blijft investeren in de lokale samenleving 

De gemeente Wijchen sluit het jaar 2019 af met een negatief saldo van 1,2 miljoen euro op een totale begroting van 103 miljoen euro. Belangrijke oorzaak zijn de uitvoeringskosten voor de Jeugdzorg en Wmo. Deze zijn fors hoger dan het geld dat de gemeente hiervoor van het rijk ontvangt. Door diverse inkomsten blijft de algemene reserve van de gemeente Wijchen op niveau. Dit blijkt uit de Jaarrekening 2019.

Volgens wethouder Geert Gerrits van Financiën, is het tekort in lijn met de verwachtingen. “We zien al enkele jaren dat we te weinig geld van het Rijk ontvangen voor de Jeugdzorg en Wmo. Ook voor 2020 en daarna blijven hierdoor tekorten ontstaan. Helaas hebben veel gemeenten in Nederland hier last van. Wijchen staat daarmee voor een pittige opgave, bijsturen is noodzakelijk. Dit doen we door te bezuinigingen en door kansen te verkennen voor andere inkomstenbronnen. Zo brengen we het huishoudboekje op orde en blijven we een financieel gezonde gemeente”, aldus Gerrits.

Investeren in de lokale samenleving
De gemeente heeft in 2019 onder andere geïnvesteerd in de voorbereidingen van projecten als Tussen kasteel en Wijchens Meer en Hart van Zuid. “Ook hebben we bijgedragen aan de renovatie van het kunstgrasveld van MHC Wijchen en is een ontmoetingsplek in het centrum gerealiseerd. In Hernen en Batenburg hebben we de riolering aangepakt.”

Koers houden
“We houden zoveel mogelijk vast aan de koers van het collegeprogramma. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we samen met de gemeenteraad besluiten nemen over bijvoorbeeld een aangepast tempo. Als wethouder Financiën heb ik er vertrouwen in dat we met gezamenlijke inspanningen deze moeilijke periode door gaan komen. En dat we kunnen blijven investeren in onze samenleving!”, aldus Gerrits.

Behandeling in gemeenteraad
De gemeenteraad van Wijchen behandelt de Jaarrekening 2019 op donderdag 9 juli. Belangstellenden kunnen deze vergadering volgen via een livestream op www.wijchen.nl/vergaderingen.

Tags: , , , ,
Naar boven ↑  • Partners