Informatieavond ‘Week van de Pleegzorg’

Older eventsNext events

 

30 oktober t/m 6 november is er landelijk aandacht voor de Week van de Pleegzorg. Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Dat vinden we allemaal. Maar soms kunnen kinderen voor een korte of langere tijd niet thuis wonen door uiteenlopende redenen. Er is een groot tekort aan pleegouders.

Voor deze kinderen zoekt de gemeente Wijchen een plek in een pleeggezin. Een gezin, waar ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich thuis voelen en kunnen opgroeien. Het liefst in hun eigen omgeving. Zodat ze hun eigen vriendjes houden, hun school of sportclub kunnen blijven bezoeken. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 23.000 pleegkinderen.

Informatieavond 18 november (het is maandag 18 november en niet 19 november)

Voor de inwoners van de gemeenten Druten en Wijchen organiseert zorgorganisatie Entrea een informatieavond op maandag 18 november in het Kasteel, Kasteellaan 9 in Wijchen. Wil u meer weten over pleegzorg (of over een pleegouder) kom dan naar de informatieavond. De avond start om 20.00 en duurt tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Stuur een e-mail naar m.deenen@entrealindenhout.nl  om u aan te melden.

Programma informatieavond:

  • 19.45 uur inloop ontvangst met koffie en thee (Kasteel Wijchen)
  • vanaf 20.00 uur start bijeenkomst met welkomstwoord
  • presentatie Karin van Gelder, medewerker ondersteuningsteam pleegzorg van Entrea Lindenhout
  • pleegouder aan het woord
  • ruimte voor vragen
  • 22.00 uur einde van de bijeenkomst

Wat doet een pleegouder?
Als pleegouder vang je kinderen of jongeren op die vaak al veel hebben meegemaakt. Je biedt ze een stabiele basis waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien. Tot ze weer teruggaan naar hun ouders, of zelfstandig gaan wonen. Ook deelt u de opvoedtaak met de ouders, of het pleegkind nu tijdelijk of voor langere tijd bij u verblijft. Er is een groot tekort aan pleegouders.

Pleegzorg is er in verschillende vormen:

  • Weekend- en vakantiepleegzorg/deeltijdpleegzorg
  • Voor zolang als nodig
  • Crisispleegzorg

Het is ook mogelijk om pleegzorg in te zetten bij een kind dat binnen het eigen netwerk wordt opgevangen, bijvoorbeeld bij oma en opa, vrienden van ouders, iemand van school of de club.

Als pleegouder wordt u begeleidt door een pleegzorgmedewerker waar u terecht kunt met opvoedvragen maar ook wat pleegzorgouder zijn betekent voor u en uw gezin. Ook worden er contactavonden georganiseerd voor pleegouders en deskundigheidsbevordering op basis van specifieke thema’s die spelen bij het pleegouderschap.

Meer informatie
Wil jij pleegouder worden of meer informatie over pleegzorg? Kijk op www.pleegzorg.nl of kom naar de informatieavond. Het kan zomaar voor een kind uit uw buurt zijn.