Jongerenkoor Alverna bestaat 50 jaar!

Older eventsNext events

 

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van Jongerenkoor Alverna zal het huidige koor in de dienst in de St. Jozefkerk van zaterdag 25 januari stilstaan bij dit feit. Na de dienst zal het koor nog wat liedjes zingen, daarna is er koffie en thee met iets lekkers in de kerk. De huidige koorleden zullen zelf de lezingen lezen en de taken van de koster tijdens de dienst overnemen. De aanvang van de dienst is 19.00 uur.

Reünie
Omdat het jongerenkoor inmiddels 50 jaar bestaat, is het plan ontstaan om een reünie te organiseren. Leden en oud-leden zijn van harte welkom op vrijdag 27 maart 2020 in de Oase in Alverna.
Leuk om elkaar weer eens te zien!
Heb je interesse meld je dan aan op onderstaand mailadres onder vermelding van je naam. (Dames, graag ook je meisjesnaam!)*

reuniejongerenkooralverna@gmail.com

Na aanmelding word je op de hoogte gehouden. Help mee om dit bericht te verspreiden en geef het door aan alle leden en oud-leden die je kent!

* Eigen bijdrage van €15,- voor de organisatiekosten en enkele consumpties.