Politieke avond gemeenteraad Wijchen

Older eventsNext events

 

Politieke avond 1 oktober 2019

AGENDA INSPRAAKBIJEENKOMSTVaststelling Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer
(Extern) Voorzitter: Stan Verhaag

Aanmelden spreekrecht
Wie gebruik wil maken van het spreekrecht, kan dit bij de griffie melden door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl of te bellen met: 088 432 7203. Geef bij het aanmelden aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan u in wilt spreken. Aanmelden kan vanaf donderdag 19 september 9.00 uur tot donderdag 29 september 12.00 uur. Er kunnen maximaal 45 mensen inspreken. Elke spreker krijgt maximaal 3 minuten spreektijd. Inspreken namens een groep inwoners, een straat, enzovoort mag ook.

LET OP: Deze bijeenkomst vervangt de inspraakmogelijkheden voorafgaande aan de behandeling van de nota Vaststelling Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer tijdens de commissie- en raadsvergadering. Dat betekent dat over deze nota alleen ingesproken kan worden tijdens de inspraakbijeenkomst op 1 oktober.

Iedere fractie binnen de gemeenteraad vormt een mening op basis van de informatie die zij krijgt van inwoners en college. De fracties wisselen hun meningen uit tijdens een commissievergadering.
De commissievergadering vindt plaats op 7 oktober, om 19.30 uur in ‘t Mozaïek.