PvdA Thema avond: ‘Ontdek uw Privacy in het Sociaal Domein’

Older eventsNext events

 

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in mei 2018 lijkt er een waas te zijn ontstaan. Het mechanisme lijkt nu: eerst uw (schriftelijke) toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken en dan ons handelen. Internet ‘vangt’ die toestemming in de vorm van ‘cookies’.

Onze indruk is, dat er verlamming ontstaat door de interpretatie over Privacy, terwijl  handelen gewenst is. Maar ook een zekere losbandigheid als je op internet eerst ‘cookies’ moet accepteren om iets gedaan te krijgen.

Belemmert ‘Privacy’ ons als samenleving of is het juist een verrijking?

Wij hebben over het thema ‘Privacy’ twee deskundige gastsprekers bereid gevonden om ons als toehoorder de Zin en Onzin bij Privacy te laten ontdekken.

  1. Jolanda van Boven, privacy juriste. Zij verzorgt op het gebied van gegevensverwerking de bijscholing van professionals in de Zorg, traint partijen in de ketensamenwerking en is voorzitter van de stichting Veilige Haven (samenhangende aanpak bij relationeel geweld en kindermishandeling).  Zij meent dat de AVG een heel goed instrument is om daadwerkelijk samenhangende zorg te kunnen organiseren t.b.v. een inwoner of een gezin.
  2. Theo Kristel was docent wiskunde en informatica aan de Lerarenopleiding in Nijmegen. Hij is gesteld op z’n privacy en ziet met lede ogen de ondermijning hiervan door middel van moderne ICT-toepassingen. In zijn inleiding zal hij ingaan op de maatschappelijke veranderingen die hierdoor teweeg gebracht worden.

Nieuwsgierig? Meld u dan tot 25 september aan met een mailtje naar PvdA.BW@hotmail.com of bel naar 06-37175321. Uw opgave is wenselijk om te weten of de zaalruimte voldoende ruimte biedt en belangstellenden niet teleur stellen.

U bent van harte welkom op maandag 30 september 2019. Het begint om  20.00 uur en de inloop is vanaf 19.30 uur in het Kasteel te Wijchen, Kasteellaan 9, 6602 DA.

Uw gastheer                      en          gastvrouw

Frans Dolmans                 en          Tony Peters-Duits

Voorzitter PvdA Wijchen             Voorzitter PvdA Beuningen.