NAH Café Wijchen

Older eventsNext events

 

Op vrijdag 14 juni van 16.00 tot 18.00 uur organiseert het Sociaal Wijkteam weer een ontmoetingscafé voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten. Dit is in wijkgebouw de OZO, Urneveldweg 10 in Wijchen.

We starten met een gratis kopje koffie of thee. Vervolgens komt er een gastspreker van ZoZijn iets vertellen over ‘ontmoeten’. We sluiten met iets interactiefs.

Via nahwijchen@outlook.com kunt u zich aanmelden. Houd de facebookgroep nahwerkgroepwijchen in de gaten voor nieuwe activiteiten.