Energiecoöperatie Leur houdt informatie-avond over warmtepompen

Older eventsNext events

 

“Alles wat je altijd al wilde weten over warmtepompen”: de EnergieCoöperatieLeur houdt op maandagavond 28 oktober een informatie-avond in Sportcentrum Arcus, Wijchen, voor iedereen die eindelijk wel eens het naadje van de kous wil weten over wat “zo’n ding” nu eigenlijk doet en of het ook iets is om serieus te overwegen voor je eigen woning.

In de media valt regelmatig het woord “warmtepomp” als het over vermindering van de CO2-uitstoot gaat van onze woningen.

Nieuwe/vrij nieuwe huizen zijn dusdanig goed geïsoleerd dat een warmtepomp meestal in staat is om de hele winterperiode in de warmtevraag te voorzien. Voor huizen die niet zo goed geïsoleerd zijn is dat meestal niet mogelijk. Voor die (grote) groep woningen bestaat echter  de mogelijkheid om een “hybride” warmtepomp te plaatsen, die slim samenwerkt met een gewone gasketel: zolang het niet al te koud is (in ons land heel vaak het geval) is deze warmtepomp prima in staat om de woning op temperatuur te houden en pas als dat niet meer lukt, springt de CV-ketel bij.

Tijdens de avond zullen de volgende vragen aan de orde komen:

  • Wat is de werking van een warmtepomp en hoe draagt deze bij aan vermindering van de CO2-uitstoot?
  • Wanneer is zo’n warmtepomp zinvol en wat kun je eventueel doen om het alsnog zinvol te maken?
  • Hoeveel geluid maakt de buiten-unit van de warmtepomp?
  • Wat zijn de afmetingen en wat is de benodigde ruimte?
  • Welke kosten zijn ermee gemoeid, wat zijn de besparingen en wat is de terugverdientijd?
  • Zijn er mogelijkheden voor een subsidie en/of een duurzaamheidslening?

Deskundigen zullen op 28 oktober op al deze vragen ingaan: voor geïnteresseerden een ideale manier om zicht te krijgen op het fenomeen warmtepomp.

De avond wordt gehouden in Sportcentrum Arcus, Campuslaan 14, Wijchen, begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur (inloop + koffie vanaf 19.30); na afloop is er nog gelegenheid om iets te drinken en na te praten. De deelname is gratis. In verband met de organisatie het dringende verzoek om uiterlijk donderdag 24 oktober aan te melden via de website www.energiecooperatieleur.nl. Geef daarbij het aantal deelnemers op. U bent van harte welkom!

Ter informatie: EnergieCoöperatieLeur (125 leden) stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan de overgang naar duurzaam energiegebruik. Gerealiseerde projecten tot nu toe zijn de zonneakker bij de Hagert en de zonnedaken van ‘t Mozaïek en Sportcentrum Arcus; in voorbereiding zijn de daken van het Achterom en de Suikerberg. De deelname van zoveel mogelijk coöperatieleden staat daarbij centraal. In het vorige najaar organiseerde de Coöperatie nog een drukbezochte lezing van de Wijchenaar Hans Meek over zijn boek “Ecologica”. Met deze informatie-avond over warmtepompen denkt de Coöperatie in een groeiende vraag naar informatie te voorzien.