Accio-bijeenkomst voor àlle huurders van Talis

Older eventsNext events

 

Op zaterdag 23 november is er een bijeenkomst in de Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5 in Nijmegen, voor alle huurders van Woningbouwvereniging Talis. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Accio, de huurdersvereniging van Talis.

Onder het motto “Bijpraten met Accio” kunnen huurders van Talis het gesprek aangaan met bestuursleden van Accio en met Walter Hamers, directeur-bestuurder van Talis. De bijeenkomst begint om 14.00 uur.

Ook voor niet-leden
Tijdens de bijeenkomst van 23 november gooit Accio ook de deuren open voor huurders van Talis die geen lid zijn van Accio. Accio is namelijk een vereniging die opkomt voor àlle huurders van Talis, ook die in Wijchen. Om hun belangen zo goed mogelijk te behartigen, vindt het bestuur het belangrijk om zoveel mogelijk huurders te spreken. Vandaar dit unieke initiatief.

Programma

  • 13.30 uur           Inloop in de vergaderruimte van de Jan Massinkhal, 1e etage. (lift aanwezig)
  • 14.00 uur           Opening en welkom door Riek Janssen, voorzitter Accio.
  • 14.10 uur           Even bijpraten: wat heeft Accio het afgelopen halfjaar voor en met u gedaan?
  • 14.25 uur           Vaststelling nieuw Huishoudelijk Reglement, deze vindt u op de website en ligt fysiek ter inzage bij de balie van Talis, Waalbandijk en Huis van de Gemeente Wijchen. Let op alleen leden van Accio hebben stemrecht)
  • 14.30 uur           Erica Magendans, Wijkadviseur Talis.
    Uitleg: “Passend of niet”, Hoe krijg ik een huurwoning en wat moet ik ervoor doen?
  • 15.00 uur           Walter Hamers, directeur-bestuurder van Talis.
    “De samenwerking tussen Talis en Accio.”

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de bijeenkomst, over Accio of over hoe u gratis lid kunt worden, ga dan naar: www.hv-accio.nl. of bel met Riek Janssen 06 2625 8969