Gemeente

Gepubliceerd op 9 december 2020

Eén unifom Bibob-beleid tegen criminaliteit voor de zes gemeenten van Tweestromenland

De zes gemeenten van Tweestromenland (Wijchen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en West Maas en Waal) gaan hetzelfde Bibob-beleid voeren.  Dat hebben de gemeenten onlangs besloten. Het nieuwe gezamenlijke beleid treedt op 1 januari 2021 in werking. 

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) is een preventief bestuursrechtelijk instrument om criminele activiteiten te kunnen aanpakken. Als er gevaar dreigt omdat – bijvoorbeeld- een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente op basis van deze Wet de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo voorkomen we dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Tegelijk beschermen we de concurrentiepositie van bonafide ondernemers.

Krachtiger optreden
Momenteel hebben de zes gemeenten van Tweestromenland nog ieder hun eigen Bibob-beleid. Door samen op te trekken kunnen ze krachtiger optreden en een waterbedeffect voorkomen. Sinds afgelopen zomer biedt de Wet Bibob nieuwe mogelijkheden die in het nieuwe beleid van de zes gemeenten zijn opgenomen. Het is nu bijvoorbeeld ook mogelijk om aanbestedingen te toetsen aan de Wet, ook aanbestedingen in de zorg.

Ondermijning stopt niet bij de gemeentegrens
Burgemeester Corry van Rhee – Oud Ammerveld van de gemeente Druten is blij met het gezamenlijke beleid. ‘Ondermijning stopt niet bij de gemeentegrens. Een gezamenlijke aanpak is dus van groot belang. Het beleid is ook helemaal geactualiseerd, waardoor we de Wet Bibob vaker kunnen toepassen en beter kunnen benutten’.

Ondersteuning bij implementatie en toepassing
Bij het implementeren en toepassen van de Wet Bibob zijn de gemeenten geadviseerd en ondersteund door het Regionale Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland.

Tags: , , , , , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners