Gemeente

Gepubliceerd op 16 september 2020

Economische en toeristische visie voor Wijchen vastgesteld

Tijdens de collegevergadering van 15 september 2020 zijn de Economische visie en de Toeristische visie voor de gemeente Wijchen vastgesteld. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 oktober 2020 worden de visies aan de raad voorgelegd. In deze visies is beschreven hoe Wijchen zich tot 2030 gaat ontwikkelen op het gebied van economie en toerisme. 

De titels ‘Wijchen=Samen ondernemen’ en ‘Wijchen=Samen ontdekken’ geven de verbondenheid aan waar de komende jaren gemeente breed aan gewerkt gaat worden. De gemeente kan het niet alleen. Om Wijchen zich te laten ontwikkelen en op de kaart te zetten, zijn alle partijen aan zet. In de visies zijn uitvoeringsprogramma’s opgenomen met heldere actiepunten en kaders die richting geven aan de uitvoering.

Gezamenlijke totstandkoming van de visies
Wethouder Nick Derks van Economie en Toerisme: “De visies zijn in samenwerking tot stand gekomen. Tijdens diverse overlegtafels hebben ondernemers, onderwijsinstellingen, regionale samenwerkingspartners en betrokken inwoners input gegeven voor de ambities waar we de komende jaren samen mee aan de slag gaan. Dit is een intensief traject van anderhalf jaar geweest. Begin dit jaar waren beide visies nagenoeg afgerond, maar toen veranderde de wereld door het coronavirus. Vandaar dat er extra overlegtafels zijn geweest om de effecten van het coronavirus te verwerken.”

Gezamenlijke ambities
Wethouder Derks: “De visies spreken de ambitie uit die we samen met alle betrokken partijen geformuleerd hebben. De komende jaren gaan we gezamenlijk aan de slag voor een krachtige gemeente waar door samenwerking en innovatief, duurzaam ondernemerschap een bijdrage wordt geleverd aan het prettig werken, wonen, recreëren voor de Wijchenaren en de bezoeker. We doen het samen!”

Tags: , , , ,
Naar boven ↑  • Partners