Politiek

Gepubliceerd op 5 januari 2021

D66 Wijchen: “Voortgang en ontwikkeling vakantiepark Wighenerhorst”

Schriftelijke vraag van Han Demmers van de fractie van D66 Wijchen, ingediend: 5 januari 2021. Aanleiding:

Naar aanleiding van recent ontvangen brieven en de kamerbrief (2020-0000740720) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van de motie Koerhuis/Van Eijs m.b.t. recreatiewoningen, wil onze fractie nogmaals een aantal vragen stellen inzake vakantiepark Wighenerhorst.

Vragen: 

1. Op 4 november 2019 ontving de fractie van D66 Wijchen antwoorden op de schriftelijke vragen over Wighenerhorst. U zegde ons daarin toe om de vraag naar gevallen waarin strikte handhaving heeft geleid tot een florerend recreatiepark uit te zetten bij de provincie Gelderland. Zijn betreffende voorbeelden inmiddels bekend?

2. In de toeristische visie staat dat in 2020 het onderzoek vitaal vakantiepark gestart zal worden. Is dit onderzoek inmiddels afgerond en wanneer kunnen we hier de resultaten van ontvangen? Indien het onderzoek nog lopend is wanneer wordt het afgerond?

3. Kan op dit moment een overzicht gegeven worden met betrekking tot de soorten bewoning van het park en de eventuele leegstand? Als het mogelijk is in vergelijking met de stand ultimo 2019.

4. Gaat of kan uw visie met betrekking tot permanente bewoning wijzigen naar aanleiding van de wijziging Bor (Besluit omgevingsrecht) inzake permanente bewoning van recreatiewoningen? (zie kamerbrief)

5. Bent u bereid om gebruik te maken van het landelijk Aanjaag- en expertteam transformatie van recreatieparken? (zie kamerbrief)

Tags: , , , ,
Naar boven ↑  • Partners