Gemeente

Gepubliceerd op 5 augustus 2021

CDA Wijchen heeft vragen over gesprekken in de regio over de woningbouwplannen in de komende jaren.

Aanleiding: 

In de gemeente Wijchen worden de komende jaren extra woningen gebouwd. Dat is een goed vooruitzicht voor alle woningzoekenden in Wijchen. Toch merkt de CDA-fractie in de gemeenteraad dat onderlinge afspraken die in de regio zijn gemaakt over woningbouw nog wel eens beknellend werken voor de bouwambities die Wijchen heeft. Voor de CDA-fractie zijn de gesprekken die in de regio hierover plaatsvinden een niet volledig inzichtelijk proces.

De fractie van het CDA Wijchen heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Wat is de voortgang van de gesprekken in de regio over de woningbouwplannen?
  2. Hoe frequent vinden deze gesprekken in de regio over woningbouwplannen plaats en wie zijn daarbij aanwezig? Zijn hier ook verslagen van?
  3. Welke bespreekpunten brengt het college namens Wijchen in tijdens deze gesprekken over woningbouw in de regio? Op welke doelen wordt dan ingezet voor Wijchen?
  4. In hoeverre zorgen de afspraken in de regio er op dit moment (nog) voor dat toekomstige woningbouwplannen die Wijchen voor ogen heeft niet ontwikkeld kunnen worden?
  5. Wanneer verwacht het college dat nieuwe afspraken in de regio over de verdeling van aantallen woningen bekrachtigd zullen worden?

Namens de fractie van het CDA Wijchen,
Marlien Joosse – de Visser, Raadslid

Tags: , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners