Gemeente

Gepubliceerd op 1 mei 2019

Burenruzie voorkomen

Burenruzies komen in iedere buurt voor. Ze ontstaan door overlast. De ene buur doet of heeft iets dat de andere buur stoort en als hinderlijk wordt ervaren. Bijvoorbeeld uw buurman die zijn bus voor uw huis parkeert, de buurjongen die harde muziek draait of de buurkinderen die luidruchtig spelen. Nu het weer lente is en we vaker naar buiten gaan, is het misschien wel hét moment om deze kleine irritaties bespreekbaar te maken. In dit bericht geven wij u tips.

Ga het gesprek aan met elkaar! Blijf rustig en beheerst en vertel waarvan u overlast ervaart. Kijk of u samen tot een oplossing kunt komen. Voorkom dat een irritatie een dagelijkse ergernis wordt. Komt u er samen met de ander niet uit? Dan kunt u hulp vragen: meld overlast bij de gemeente, vraag buurtbemiddeling om begeleiding of schakel de wijkagent in.

Overlast openbare ruimte
Ervaart u overlast in de openbare ruimte door bijvoorbeeld afval, vernieling of andere hinderlijke situaties. Dan kunt u dat melden bij de gemeente via telefoonnummer 024 751 71 11, of Whatsapp met nummer 06 256 899 28 of via de MijnGemeente app.

Acute overlast
Ervaart u acute overlast die niet levensbedreigend of spoedeisend is? Meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 – 88 44. Loopt de situatie uit de hand of is de overlast dusdanig dat elke seconde telt? Bel dan direct 1-1-2.

De wijkagent is het aanspreekpunt van de politie in uw buurt en kan u voorzien van tips over hoe om te gaan met overlastsituaties. In de gemeente Wijchen zijn vijf wijkagenten actief: Henry van Galen (Wijchen Centrum), Gerrie van Doorn (Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur, Niftrik), Hanneke Arts (Wijchen Noord), Etienne Fontein (Wijchen bedrijventerrein en Woezik) en Freek Kleinschiphorst (Wijchen Zuid). U kunt hen bereiken via telefoonnummer 0900 – 8844. U kunt ook een contactformulier invullen op www.politie.nl.

  Begeleiding door Buurtbemiddeling
Het is belangrijk dat het contact met uw buren goed blijft. Wanneer met elkaar praten niet meer lukt, kunt u terecht bij de Buurtbemiddeling Wijchen. U gaat dan onder begeleiding van een buurtbemiddelaar nogmaals het gesprek aan. Kijk op www.buurtbemiddelingwijchen.nl voor meer informatie.

Tags: , , , ,
Naar boven ↑  • Partners