Gemeente

Gepubliceerd op 18 september 2019

Bestemmingsplan ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ aangescherpt

 Zienswijzen en reacties dragen bij aan definitief bestemmingsplan 

Eind oktober beslist de gemeenteraad van Wijchen over het globale bestemmings-plan voor het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Het plan dat het college aan de raad voorlegt, is op een aantal punten gewijzigd en aangescherpt. De wijzigingen zijn met name gebaseerd op de zienswijzen die zijn ingediend. 

  De gemeente meldt: “We ontvingen ruim 650 zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan voor Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Alle zienswijzen zijn geanalyseerd en afgewogen. Mede op basis daarvan stellen we de raad voor om het globale bestemmingsplan op een aantal punten aan te scherpen.

Wethouder Geert Gerrits: “Uit het aantal zienswijzen blijkt de grote betrokkenheid van de inwoners van Wijchen bij dit gebied. Daar zijn wij blij mee, want we willen uiteindelijk het beste plan voor álle Wijchenaren. Het afwegen van zienswijzen gebeurt heel zorgvuldig. Daarbij willen we recht doen aan de verschillende behoeften van Wijchenaren ten aanzien van rust en groen enerzijds, en ontmoeten en bereikbaarheid anderzijds. Met de nu voorgestelde wijzigingen, verwachten we een groot deel van de zorgen weg te nemen.”

Meeroever 

  •  In het bestemmingsplan krijgt de Meeroever ‘groen’ als hoofdbestemming. Het gebied aan de oever waar eventueel wel gebouwd mag worden, hebben we afgebakend en meer dan gehalveerd tot maximaal 200 m2. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen bebouwing komt voor de woonappartementen op de Oostflank.
  • Wat in elk geval niet op de oever is toegestaan: parkeerplaatsen, woningen, een hotel. Ook nachtelijke openstelling is niet toegestaan.
  • We beschermen de beverburcht aan de Meeroever, door bij eventuele bouw voldoende afstand te houden.
  • Het ‘Rondje Wijchens Meer’ blijft behouden, zonder oversteken van de Meerdreef, zodat wandelaars daarvan kunnen blijven genieten.
  • Het bestemmingsplan biedt ruimte voor maximaal twee gebouwen van één bouwlaag aan de Meeroever. Met als bestemming ‘lichte horeca’, zoals een theehuis of paviljoen. Het is overigens op dit moment nog niet bekend of marktpartijen een plan maken voor bebouwing.”

Tags: , ,
Naar boven ↑  • Partners