School

Gepubliceerd op 15 februari 2017

Besluit tot fusie basisscholen de Boskriek en ’t Palet in voorbereiding

Het bestuur van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur bereidt een besluit voor om de basisscholen de Boskriek en ’t Palet per 1 augustus 2018 te fuseren tot één samenwerkingsschool Wijchen-Zuid. Ouders van leerlingen van beide scholen hebben op 15 februari 2017 hierover een brief ontvangen. Op maandag 13 februari 2017 zijn de medezeggenschapraden van beide scholen hierover geïnformeerd. 

Leerlingaantal daalt 

Reden van de fusie is de terugloop van het aantal leerlingen in Wijchen-Zuid. Vooral op basisschool ’t Palet is de terugloop van het aantal leerlingen te merken. Kans & Kleur verwacht dat ’t Palet per 1 oktober 2019 minder dan 145 leerlingen heeft en dat dit aantal daarna verder zal dalen. Voor Kans & Kleur geldt 145 leerlingen als een absolute ondergrens in de kern Wijchen. Kans & Kleur heeft dit beleid vastgesteld1 op basis van discussiebijeenkomsten met betrokkenen over de gevolgen van de terugloop van het aantal leerlingen in Wijchen.

Medewerkers 

De medewerkers van beide scholen zullen na de fusie het team vormen van de gefuseerde samenwerkingsschool. Als de medezeggenschapsraden hebben ingestemd met het besluit, starten de teams van de Boskriek en ’t Palet met de voorbereiding van de fusie. Beide teams blijven zich zoals altijd met hart en ziel inzetten voor goed onderwijs aan de leerlingen.

Hoofdlocatie Oudelaan 

De komende jaren worden de leerlingen van de samenwerkingsschool Wijchen-Zuid gehuisvest in het schoolgebouw van de Boskriek, de locatie Oudelaan, en het schoolgebouw van ’t Palet, de locatie Huissteden. De locatie Oudelaan is daarbij hoofdlocatie. Kans & Kleur streeft voor al haar scholen naar een modern multifunctioneel gebouw waarin ze eigentijds en passend onderwijs kunnen geven. Die ambitie heeft zij ook voor de samenwerkingsschool in Wijchen-Zuid en voert hierover overleg met de gemeente Wijchen. De uitkomst van deze gesprekken is nog ongewis.

Besluitvormingsprocedure 

Het bestuur van Kans & Kleur mag een besluit tot fusie alleen in overleg met anderen nemen. De medezeggenschapsraden van beide scholen hebben instemmingsrecht. De raad van toezicht van Kans & Kleur, de Nederlandse katholieke schoolraad en de gemeenteraad van Wijchen moeten het besluit goedkeuren. Het bestuur van Kans & Kleur hoopt het definitieve besluit vóór 1 augustus 2017 te kunnen nemen.

Informatie 

De Boskriek is een samenwerkingsschool voor basisonderwijs met 285 leerlingen en 12 groepen. ’t Palet is een school voor katholiek en openbaar basisonderwijs met 190 leerlingen en 8 groepen. Beide scholen staan in de wijk Wijchen-Zuid en zijn aangesloten bij de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur.

Tags: , , ,
Naar boven ↑  • Partners