Gemeente

Gepubliceerd op 15 oktober 2019

Begroting 2020-2023 gemeente Wijchen: bijsturen en koershouden  

De gemeente Wijchen blijft ook komende jaren financieel op koers en houdt ruimte om te investeren. Toch moet Wijchen, net als veel andere gemeenten in Nederland, ook bijsturen de komende jaren. Onder meer door bezuinigingen en lastenverhoging. Dat blijkt uit de nieuwe Begroting 2020-2023 die het college van Burgemeester en Wethouders afgelopen week aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

Sluitende begroting, maar tekort in 2020
Belangrijkste knelpunt zijn de hoge zorgkosten en tegenvallende inkomsten van het rijk. In 2020 wordt daarom een tekort voorzien van een kleine acht ton, wat neerkomt op 0,8% van de jaarbegroting. Vanaf 2021 lopen de rijksbijdragen op en de gemeente gaat ervan uit dat het ingezette beleid op Jeugdzorg en Wmo zijn vruchten afwerpt. Ook verwacht ze dat het masterplan ‘Wijchen Werkt’ leidt tot lagere kosten voor de bijstandsuitkeringen. Wethouder van financiën Geert Gerrits is realistisch: “Het zijn pittige uitdagingen die op het bord van de gemeente liggen. Het terugdringen van financiële tekorten binnen het sociaal domein, mét behoud van de kwaliteit van zorg, is een van de grootste opgaves. Niet alles kan in het huidige financieel klimaat.”

Bijsturen om koers te houden
Wijchen wil haar financieel beleid van de afgelopen jaren voortzetten en ruimte houden voor nieuw beleid. Om tekorten op te vangen is bijsturen noodzakelijk. Naast bezuinigingen – met name in gemeenschappelijke regelingen – is een lastenverhoging noodzakelijk om ook de komende jaren financieel op koers te blijven. Het college stelt daarom een verhoging voor van de onroerendzaakbelasting (ozb) met tien procent, wat neerkomt op 28 euro per jaar voor een gemiddelde woning. De lastendruk zal ook toenemen door stijgende kosten voor afvalverwerking, die de gemeente moet doorberekenen. Wijchen behoort, ondanks deze verhogingen, nog steeds tot de gemeenten met de laagste lastendruk in de regio.

Blijven investeren
Volgens wethouder Gerrits blijft Wijchen financieel gezond met deze begroting: “Het college is zich ervan bewust dat elke lastenverhoging inwoners in de portemonnee kan raken. Maar hierdoor houden we ruimte om voorzieningen in stand te houden, zoals een zwembad, bibliotheek en een rijk verenigingsaanbod. Tegelijk kunnen we investeren in bijvoorbeeld projecten voor Wijchen-Zuid (Hart van Zuid), het centrum, bedrijventerrein Wijchen-Oost en verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Wethouder Gerrits: “Door stevige keuzes te maken in de begroting, kunnen we blijven investeren in onze lokale samenleving. Daar ligt onze belangrijkste ambitie!”

De gemeenteraad van Wijchen discussieert op 7 november 2019 over de begroting 2020-2023.

Tags: , , , , , , , , , , ,
Naar boven ↑  • Partners