School

Gepubliceerd op 24 mei 2019

Basisschool Sint Jozef Niftrik gecertificeerd als Daltonschool

Dinsdag 22 mei 2019 vond op basisschool Sint Jozef een visitatie plaats door een afvaardiging van de Nederlandse Daltonvereniging. Twee visiteurs beoordeelden in hoeverre de pijlers van het daltononderwijs in de school terug te vinden zijn. Nadat in 2017 na een opleiding van twee jaar de leerkrachten hun individuele daltoncertificaat behaalden, slaagde nu de school als geheel ‘met lof’ voor het daltonexamen. De komende vijf jaar mag Sint Jozef zich daltonschool noemen.

Team, medezeggenschapsraad en ouders zijn trots dat deze mijlpaal is gehaald. De officiële uitreiking van de daltonlicentie vindt begin volgend schooljaar plaats, tegelijk met de feestelijke ingebruikname van het verbouwde en opnieuw ingerichte schoolgebouw.

Als daltonschool voegt Sint Jozef weer een kleur toe aan het kleurenpalet van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur

Over daltononderwijs:
Het daltononderwijs hoort bij het traditionele vernieuwingsonderwijs. Het daltononderwijs werd in 1919 in Dalton in de Verenigde staten ontwikkeld door Helen Parkhurst en in 1926 in Nederland geïntroduceerd.
Binnen het Daltononderwijs ligt de nadruk op eigenaarschap voor de leerling, samenwerking met andere leerlingen en ontwikkeling van zelfstandigheid. Er wordt gewerkt aan brede vorming van het kind.

Het onderwijs op daltonscholen is gebaseerd op vijf pijlers:

  • verantwoordelijkheid,
  • samenwerking,
  • zelfstandigheid,
  • effectiviteit en
  • reflectie

Zie http://www.dalton.nl/daltononderwijs

Licentie daltonscholen
In Nederland zijn meer dan 400 scholen voor basis- en voortgezet onderwijs daltonschool. Alle daltonscholen in Nederland hebben een licentie van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). De NDV bezoekt alle scholen met een licentie regelmatig. Zij evalueert hun onderwijs en waarborgt op die manier de kwalaiteit.

Daltonschool Sint Jozef

Sint. Jozef is de enige basisschool in het kerkdorp Niftrik. De school heeft op dit moment ongeveer 35 leerlingen verspreid over drie groepen. St. Jozef (www.bsstjozef.nl) maakt deel uit van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur, het schoolbestuur in de gemeente Wijchen (www.kansenkleur.nl ). Sint Jozef is de enige Daltonschool van Kans & Kleur (www.dalton.nl

  Foto via website basisschool Sint Jozef

Tags: , , ,
Naar boven ↑  • Partners