Gemeente

Gepubliceerd op 17 september 2019

Aparte inspraakbijeenkomst Bestemmingsplan ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’

 

De gemeenteraad organiseert een inspraakbijeenkomst over het Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer op dinsdag 1 oktober van 19.00 tot 22.00 uur in ’t Mozaïek.

Het bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer wordt tijdens meerdere bijeenkomsten behandeld:

 • Dinsdag 24 september, 19.00 uur: Informatiebijeenkomst (locatie: ’t Mozaïek)
  Toelichting op het bestemmingsplan. Iedereen kan vragen stellen over het plan.
 • Dinsdag 1 oktober, 19.00 uur: Inspraakbijeenkomst (locatie: ’t Mozaïek)
  Hieronder staat meer informatie over het aanmelden om in te spreken.
 • Maandag 7 oktober, 19.30 uur: Commissievergadering (locatie: ’t Mozaïek)
  De gemeenteraad gaat met elkaar in discussie. Dit is een openbare bijeenkomst.
 • Donderdag 31 oktober, 20.00 uur, Raadsvergadering (locatie: raadszaal Kasteel Wijchen)

Inspraakbijeenkomst
De inspraakbijeenkomst begint op dinsdagavond 1 oktober om 19.00 uur en duurt tot 22.00 uur. De bijeenkomst is in ’t Mozaïek. Er kunnen maximaal 45 mensen inspreken. Elke spreker krijgt maximaal 3 minuten spreektijd. Inspreken namens een groep inwoners, een straat, een buurt, een kern, enzovoort mag ook.

LET OP: Deze bijeenkomst vervangt de inspraakmogelijkheden voorafgaande aan de behandeling van de nota Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer tijdens de commissie- en raadsvergadering. Dat betekent dat over deze nota alleen ingesproken kan worden tijdens de inspraakbijeenkomst op 1 oktober.

Iedere fractie binnen de gemeenteraad vormt een mening op basis van de informatie die zij krijgt van inwoners en college. De fracties wisselen hun meningen uit tijdens een commissievergadering. Deze vergadering vindt plaats op maandag 7 oktober om 19.30 uur in ‘t Mozaïek.

De agenda’s van alle bijeenkomsten vindt u op www.wijchen.nl/vergaderingen.

Aanmelden
Wie gebruik wil maken van het spreekrecht, kan dit bij de griffie melden door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl of te bellen met: 088 432 72 03. Aanmelden kan vanaf donderdag 19 september 9.00 uur tot donderdag 29 september 12.00 uur. Geef bij het aanmelden aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan u in wilt spreken.

Kijk voor meer informatie op www.wijchen.nl/tkwm.

Tags: , ,
Naar boven ↑ • Partners