Toespraak burgemeester Renske Helmer tijdens de nieuwjaarsreceptie

6 januari 2023

Nieuwjaarsreceptie gemeente Wijchen over de kracht van Wijchen! Op donderdagavond was er de gezellige jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Wijchen in Theater ‘t Mozaïek. De wethouders Twan van Bronckhorst, Geert Gerrits en Bea Schouten waren aanwezig. Wethouder Nick Derks genoot nog van een vakantie en wat onze nieuwe burgemeester Renske Helmer-Englebert te vertellen had, leest u hieronder:

Toespraak burgemeester Renske Helmer tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst

Geachte dames en heren,
Beste inwoners van Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur, Niftrik, Wijchen en de Woezik,
Wat een spetterende opening van deze nieuwjaarsbijeenkomst 2023 door de Mountain Dancers Alverna.

Om te beginnen wil ik u allemaal, zonder enig onderscheid, jong en oud en alles daar tussenin, mede namens het voltallig gemeentebestuur en alle ambtenaren, een prachtig nieuw jaar toewensen, een jaar gevuld met liefde en plezier, zonder zorgen en in een blakende gezondheid! En wanneer u dit niet gegeven is, heel veel kracht om de problemen te doorstaan.

Een nieuwjaarsspeech zónder een terugblik op het afgelopen jaar, zou dat kunnen? Kunnen we dat niet beter overslaan dit keer? Het jaar startte namelijk met opnieuw een harde lockdown ten gevolge van Corona. Een hard gelag voor ondernemers en voor alle mensen die snakten naar een normaal sociaal leven. En daar bovenop viel in februari Rusland Oekraïne binnen. Met vele vluchtelingen als gevolg, die zeer hartverwarmend zijn opgevangen en opgenomen in de Wijchense samenleving.

Een oorlog die ook een energieoorlog is geworden en daarmee impact heeft tot achter ieders voordeur, ook in onze gemeente. En dan waren er onder andere nog de stikstofcrisis met veel onzekerheid voor de boeren en de wooncrisis.  Waren er dan geen lichtpuntjes in 2022? Gelukkig wel. Zo werd het vernieuwde Kasteel Wijchen geopend en kreeg het zelfs het ITS keurmerk voor toegankelijkheid, verdwenen in maart alle coronamaatregelen en konden vele festiviteiten weer doorgaan. Zoals de Kermissen, het Emporium, de intocht van de Vierdaagse en het Wereldkampioenschap Volleybal Vrouwen.

En dan hadden we nog het feest van de democratie: de gemeenteraadsverkiezingen. Goed om te zien dat in Wijchen de lokale democratie lééft, als ik af mag gaan op het feit dat hier meer kiezers naar de stembus komen dan gemíddeld in Nederland. Ik hoop dat we dat in maart weer zien bij de verkiezingen voor provinciale staten en voor de waterschappen. Die verkiezingen gaan ergens over: denk aan de rol van de provincie in het stikstofbeleid en de taak van de waterschappen om ons te behoeden voor overstromingen in dit tweestromenland.

Het belangrijkste feit als we terugblikken is natuurlijk dat u en ik elkaar na 2 jaar coronamaatregelen weer in alle vrijheid kunnen ontmoeten.

En dan was er nog één ander belangrijk moment voor de gemeente Wijchen. Een moment dat voor mij en mijn gezin het mooiste moment van 2022 was, namelijk mijn benoeming tot uw burgemeester. Ik geniet sindsdien met volle teugen.

Een nieuwjaarsspeech zonder vooruítblik, zou dat kunnen? Ik wil u niet overladen met alle gemeentelijke plannen, maar er komt wel veel op ons af het komend jaar. Zo zullen we ons moeten inspannen om: het woningtekort, de hoge energietarieven, de klimaatverandering, de stikstofproblematiek, de problemen in de zorg, ook de jeugdzorg en de opvang voor de vluchtelingen aan te pakken. We gaan dus bouwen en wel in onderlinge samenhang en in samenhang met het samen met u opgestelde strategisch Kompas Wijchen 2035: De kracht van Wijchen. Een toekomstvisie waarin Wijchen wil groeien van 41.544 inwoners tot 50.000. Een groei die zal plaatsvinden door jongeren die hier blijven wonen, door de komst van mensen uit de regio (zoals ik zelf over een paar weken met mijn gezin), van mensen uit heel Nederland en ook wellicht uit het buitenland. Een groei van de bevolking met 25% is fors, maar het brengt ons ook veel: sociaal, cultureel en economisch. Als we het goed doen versterkt het de basis onder de brede welvaart van de bevolking en onder de voorzieningen in onze gemeente.

Waar een nieuwjaarsbijeenkomst zeker niet zonder kan, dat zijn goede voornemens. En ik denk dat velen van u er enkele hebben. Ik wil een suggestie doen. Het Sociaal Cultureel Planbureau kwam afgelopen week met een rapport over het welbevinden van de Nederlanders. Hoe gaat het met ons en waar maken we ons zorgen over? Het resultaat van het onderzoek past in een trend van de afgelopen jaren. Al sinds 2011 zegt een grote meerderheid van de Nederlanders dat het goed met ze gaat, maar slecht met het land.

Dit jaar valt op dat men vooral ook zorgen heeft over de polarisatie in de samenleving. De verslechterde omgangsvormen en verharding in het politieke en publieke debat. En men ergert zich aan uitingen die als extreem en radicaal worden ervaren.  Die polarisatie ervaart men overigens niet in eigen kring, ook al kent ieder van ons wel iemand die ongefundeerd standpunten verkondigt, of met een standpunt mijlenver van je eigen denkbeelden afstaat. Als dat zo is, dan is de veel besproken kloof in de samenleving minder diep en breed en wel degelijk overbrugbaar. Als we dat maar willen en eraan willen werken, als we maar met elkaar respectvol in gesprek willen in plaats van elkaar met name op social media de maat te nemen. Als bijna niemand die polarisatie wil, waarom is er dan zoveel aandacht voor onverzoenlijke schreeuwers en zelfbenoemde toetsenbordhelden?

Ik stel voor dat we ons, zoals we hier samen zijn, voor het komend jaar voornemen in gesprek te gaan en te blijven, zonder vooroordelen, met respect voor elkaar, voor onze mening uit te komen en te luisteren naar de mening van een ander, op zoek naar de overlap, naar waar we elkaar vinden, open, oprecht en niet bang voor die ander. Zodat we met zijn allen kunnen bouwen aan onze mooie Wijchense samenleving.

Beste mensen,
Er is een gezegde ‘Spreken is zilver, Zwijgen is goud’, maar ik denk dat er op dit moment veel te winnen is als we elkaar beter leren kennen. En daarom stel ik: Zwijgen is zilver, spreken met elkaar is goud!

Dank u wel en proost voor later!


Klik op een foto voor vergrote weergave

Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen