Ontwerpbestemmingsplan Tuin van Woezik, Hoefsetuin

Van onze redactie
12 maart 2014
Ontwerpbestemmingsplan Tuin van Woezik, Hoefsetuin
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan Tuin van Woezik op het gemeentekantoor ter inzage ligt.

 

Het plan voorziet in een bestemmingsplanregeling voor de al gebouwde woningen in de Hoefsetuin en voorziet in een ontwikkelingsmogelijkheid van 19 woningen binnen “veld D” (hoek Hoefsestraat/Zesweg). In verband met de bouw van deze 19 woningen is ons college voornemens een besluit hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai vast te stellen. Het plangebied is gelegen aan de Hoefsestraat tussen de Zesweg en de Weegbree.

 

Schriftelijke stukken behorende bij het ontwerpbestemmingsplan en bij het ontwerpbesluit hogere grenswaarden zijn vanaf 13 maart 2014 iedere werkdag bij voorkeur op afspraak in te zien bij de consulenten van de balie Bouwen en Leefomgeving in het gemeentekantoor. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.NRDTuinvanWoezikF1-OW01.

 

De termijn voor het indienen van een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bedraagt zes weken en vangt aan op 13 maart 2014. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen.

 

De termijn voor het indienen van een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden bedraagt zes weken en vangt aan op 13 maart 2014. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden indienen bij het college. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden kunt u contact opnemen met de consulenten Bouwen en Leefomgeving.

tuin v woezik

Dit bericht delen:

Advertenties