Meer helderheid over zonne- en windenergie in Wijchen

Van onze redactie
5 juli 2024

De gemeenteraad van Wijchen heeft de Visie Zon & Wind: op weg naar 2035 vastgesteld. Daarmee is er voor de komende jaren helderheid over hoe Wijchen om wil gaan met windmolens en zonneparken. En over wanneer en hoe inwoners worden betrokken bij nieuwe plannen voor groene energieopwekking.

Gemeente Wijchen informeert de provincie Gelderland over haar visie op zonne- en windenergie, welke wensen er zijn en waar de gemeente mogelijkheden ziet. De provincie is het bevoegd gezag. Zij overlegt hierover wel met de gemeente. 

Waarom zonne- en windenergie?
Het klimaat verandert en dat komt onder andere door de uitstoot van broeikasgassen. Die zorgen ervoor dat de aarde opwarmt. In 2016 hebben 195 landen afgesproken dat we in 2030 55 procent minder broeikasgassen uitstoten. En dat we in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn. De Rijksoverheid heeft alle gemeenten in Nederland gevraagd om daaraan bij te dragen. Dat betekent ook voor de gemeente Wijchen dat zij groene energie moet opwekken met zonneparken en windmolens.

Drie gebieden
De gemeente heeft in de afgelopen maanden acht gebieden onderzocht, die misschien geschikt zijn om windmolens te plaatsen. Er zijn nu nog drie gebieden overgebleven. Bij Batenburg, tussen de A50 en de Wezelse Plas en ten westen van de A50 bij Niftrik. In een van deze gebieden komt dus een windpark. Daarmee draagt Wijchen bij aan de opwek van groene energie. Waar de windmolens precies komen, hangt ook af van de plek waar het hoogspanningsstation van Tennet komt.

Hoogspanningsstation
Netwerkbeheerder TenneT is bezig met de voorbereiding van een nieuw hoogspanningsstation van ongeveer 26 hectare groot. Dit station komt waarschijnlijk ten westen van de A50, bij de bestaande hoogspanningsmasten. Wijchen levert daarmee een bijdrage aan de energievoorziening van Noord-Brabant, maar dit vraagt veel ruimte op Wijchens grondgebied. Daarom bespreekt de gemeente met TenneT, de provincie en het ministerie van Economische Zaken op welke manier dit hoogspanningsstation kan meetellen in de gemeentelijke energietransitie.

Nog een lange weg te gaan
De windmolens en zonneparken komen er niet op korte termijn. Er is nog een hele weg te gaan voordat duidelijk wordt waar ze komen. Eerst stelt de gemeente een programma van eisen op. Daarin staat in waaraan de windmolens en zonneparken moeten voldoen. De gemeenteraad moet hier haar goedkeuring aan geven. Aanbieders van windmolens en zonneparken krijgen daarna een uitnodiging om een offerte uit te brengen. De gemeente maakt een keuze voor de beste aanbieding in één van de drie gebieden. Leefbaarheid in en belastbaarheid van de omgeving wegen daarin zwaar mee.

Zonneparken, windwokkels en kleine windmolens voor agrariërs

De gemeente heeft er al in 2020 voor gekozen om tenminste 30 hectare zonneparken aan te leggen. Zonnepark Bankhoef (18 ha) en Zonnepark Kampbroek (9 ha) hebben een vergunning gekregen. Het Rijk en provincie Gelderland hebben de eisen aan zonneparken strenger gemaakt. Daar past Wijchen nu haar beleid op aan. Er komen nog alleen zonneparken in het buitengebied als ze binnen dit beleid passen. Kleine windmolens (max 35 m) voor agrariërs en windwokkels voor bedrijven worden ook mogelijk.

 Tekst en foto's via gemeente Wijchen.


Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024